Direct naar paginainhoud

Tarieven Burgerzaken

Kosten

ProductKosten
Paspoort voor personen van 18 jaar en ouder€ 77,85
Paspoort voor personen van 18 jaar en ouder met spoed

€ 130,85

Paspoort voor personen tot en met 17 jaar€ 58,85
Paspoort voor personen tot en met 17 jaar met spoed

€ 111,85

Kosten

ProductKosten
Vluchtelingenpaspoort€ 58,85
Vluchtelingenpaspoort met spoed

€ 111,85

Kosten

ProductKosten
Vreemdelingenpaspoort€ 58,85

Kosten

ProductKosten
Identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder€ 70,35
Identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder met spoed

€ 123,35

Identiteitskaart voor personen tot en met 17 jaar€ 37,95
Identiteitskaart voor personen tot en met 17 jaar met spoed

€ 90,95

Kosten

ProductKosten
Rijbewijs€ 44,65
Rijbewijs met spoed

€ 78,75

Tarief uittreksel BRP
Product Kosten bij aanvraag via website Kosten bij aanvraag aan de balie
(Internationaal) uittreksel € 13,00 € 15,20
Tarief Bewijs van Nederlanderschap
Product Kosten bij aanvraag via website Kosten bij aanvraag aan de balie
Bewijs van Nederlanderschap € 12,20 € 15,15
Tarief Bewijs van in leven zijn
Product Kosten bij aanvraag via website Kosten bij aanvraag aan de balie
Bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita € 12,20 € 15,15 / gratis*

Een bewijs van in leven zijn is in bepaalde gevallen gratis. Een gratis bewijs van in leven zijn kun je niet via internet aanvragen. Je kunt hiervoor langskomen bij de balie. 

Kosten

ProductKosten
Gratis ceremonie in het stadhuis
op maandagen om 9.00 uur of 9.30 uur
Gratis
Budgetceremonie in het stadhuis
op werkdagen tussen 9.00 - 16.00 uur
€ 208,95
Reguliere ceremonie in het stadhuis of ergens anders 
op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur
€ 346,50
Reguliere ceremonie in het stadhuis of ergens anders
op werkdagen tussen 18.00 - 22.00 uur
€ 577,50

Reguliere ceremonie in het stadhuis of ergens anders
in het weekend tussen 9.00 - 17.00 uur

€ 787,50
Reguliere ceremonie in het stadhuis of ergens anders
buiten de bovengenoemde tijdstippen
€ 1.229,70

Wil je een ceremonie op een feestdag of op een ander tijdsstip dan hierboven genoemd? Neem dan contact op met de huwelijkscoördinatoren, stuur hiervoor een e-mail naar burgerzakenhc@almere.nl.

Wijzigen, annuleren of verzetten van ceremonie

Het tarief voor het wijzigen, annuleren of verzetten van de datum en tijdstip van het huwelijk bedraagt:

  • Vanaf één maand tot één week voor de huwelijksdatum: 50% van de verschuldigde leges
  • In de week van het huwelijk of op de huwelijksdatum zelf: 100% van de verschuldigde leges

Overige kosten

ProductKosten

Trouwboekje/partnerschapsboekje

€ 26,15

Benoeming en beëdiging buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 203,30

Omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 48,30

Bezoek van een ambtenaar om de veiligheid van de trouwlocatie te beoordelen

€ 116,45

Ambtenaar als getuige, per getuige

€ 34,95
Naturalisatieaanvraag als je een verblijfsvergunning regulier hebt of EU/EER-onderdaan bent
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor één persoon € 970,00
Gezamenlijke aanvraag twee partners € 1.238,00
Aanvraag voor meenaturaliserend kind (t/m 18 jaar) € 143,00
Afleggen Optieverklaring
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor 1 persoon € 206,00
Gezamenlijke aanvraag 2 partners € 351,00
aanvraag voor mee-opterend kind € 23,00
Naturalisatieaanvraag als je staatloos bent of een verblijfsvergunning asiel hebt
Aanvraag Kosten
Aanvraag voor 1 persoon € 722,00
Gezamenlijke aanvraag 2 partners € 991,00
Aanvraag voor mee-naturaliserend kind (tot 18 jaar) € 143,00
Tarief uittreksel/afschrift akte Burgerlijke Stand
Product Kosten
Uittreksel/afschrift akte (geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap) of ontbinding hiervan, overlijden) € 15,70
Tarief verklaring origineel kopie
Product Kosten
Verklaring origineel kopie € 15,15
Tarief legalisatie handtekening
Product Kosten
Legalisatie handtekening € 15,15
Tarief Verklaring Omtrent het Gedrag
Product Kosten
(Internationale) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) € 41,35

Tarief Verlof eerder of later begraven
Product Kosten
Verklaring lijkbezorging € 12,70
Illustratie Almere skyline
Jouw reactie