Direct naar paginainhoud

Verhuizen naar of binnen Almere

Laat een verhuizing binnen of naar Almere binnen 5 dagen na de verhuizing online bij de gemeente weten.

Dit kun je maximaal 4 weken vóór de verhuizing tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing online melden. Je gebruikt hiervoor DigiD.

Je kan geen online verhuisaangifte indienen als je niet meer actueel in de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Uitschrijving uit de BRP kan door een afgerond adresonderzoek hebben plaatsgevonden. Maak in dat geval een afspraak

Als je jouw verhuizing hebt doorgegeven, komt dit in de Basisregistratie Personen (BRP). Je ontvangt hiervan een bericht op het nieuwe adres. Als jouw verhuisaangifte verwerkt is, zie je dit in MijnOverheid.

Wie geeft de verhuizing door?

  • Jijzelf, als je 16 jaar of ouder bent;
  • Een ouder, voogd of verzorger voor minderjarig(e) kind(eren);
  • Samenwonende echtgenoten/ geregistreerde partners voor elkaar;
  • Samenwonende ouder(s) en meerderjarig(e) kind(eren) voor elkaar;
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Wat heb je nodig bij het melden van jouw verhuizing?

Jouw huurcontract of jouw akte van levering (geen concept). De documenten zijn ondertekend door beide partijen. Als je bij iemand gaat inwonen, vragen wij om:

Illustratie Almere skyline
Jouw mening