Ontwikkeling Almere Centrum

Almere groeit hard. De jongste stad van Nederland verwacht door te groeien naar een stad met 300.000 inwoners. Almere wil doorgroeien tot de vijfde stad van Nederland. Niet alleen in aantal inwoners, maar ook in uitstraling, voorzieningen en werkgelegenheid die daarbij horen. Die koers is in 2012 ingezet en sinds die tijd zoeken we in elke stap van groei naar de juiste balans tussen wonen, werken, leren en ontmoeten.

Hoe ziet het centrum van Almere er in 2030 uit?

Centrum is fijn om te wonen

Van student, starter tot senior. Centrum is niet alleen aantrekkelijk voor mensen die alleen wonen, maar ook voor gezinnen. Ze willen in Centrum wonen voor de stedelijke sfeer met alle voorzieningen dicht in de buurt. De woningen die ze kiezen passen daarbij. In Centrum komen er ruim 5.000 woningen bij; bijvoorbeeld naast het station en in HIGHnote.

Centrum is dé Campus

Het hoger onderwijs is onmisbaar voor Almere Centrum. Studenten zorgen voor meer dynamiek in de binnenstad. Naast onderwijs zijn werkgelegenheid, sport, cultuur, ontmoeten en verenigingsleven ook belangrijk. Veel van deze faciliteiten zijn al in het centrum aanwezig. Daarom is het centrumgebied als geheel aangewezen als dé studentencampus. Ook komen er op korte termijn zo’n 1.500 studentenwoningen bij. Niet alleen voor Almeerse studenten, maar ook voor internationale studenten. Ook door de groei van Hogeschool Windesheim is hiervoor vanaf 2025/2026 nieuwe huisvesting nodig. In de toekomst biedt Almere Centrum graag plaats aan een universitaire opleiding of een onderzoekscentrum samen met het bedrijfsleven.

 

Er rijden vrijwel geen auto's

Fietsers en voetgangers beheersen het straatbeeld. Er zijn goede fietsroutes en voldoende fietsenstallingen. Er is uitstekend openbaar vervoer naar andere stadsdelen en de regio. Automobilisten die niet in Centrum hoeven te zijn, worden er omheen geleid. Projecten die hierop aansluiten zijn Station en stationsomgeving en Rondje Weerwater.

De binnenstad is een plek waar je je thuis voelt

Almere Centrum moet een plek zijn waar je graag wilt wonen, werken, studeren, uitgaan of op een andere manier tijd doorbrengt. Het is daarom belangrijk dat het centrum fris, schoon, heel en veilig is. Hiervoor pakken we de openbare ruimte aan en richten we binnenstadsmanagement in. De pleinen – en routes daartussen – worden groener. De nieuwe ontwerpen van de openbare ruimte moeten er onder andere voor zorgen dat mensen meer gebruik maken van de pleinen, het Weerwater en de singels. Er worden ook meer (culturele) activiteiten georganiseerd. Zo ontstaat in Almere Centrum een gezond en duurzaam leefklimaat.