Direct naar paginainhoud

Ontwikkeling Almere Centrum

Almere groeit de komende jaren door naar de 5e stad van Nederland met zo’n 350.000 inwoners. Tot 2040 bouwen we in het centrumgebied 10.000 tot 15.000 woningen. Een grote verandering. Daarom werken we nu al aan de plannen voor de ontwikkeling van Hart van de Stad 2040.

Het gebied is straks niet meer alleen de binnenstad. Het centrum van 2040 ontwikkelt zich tot het gebied ten zuiden van het Weerwater met bedrijventerrein De Steiger, rondom de A6 en meer naar het noorden van het station richting Markerkant. Dit is ‘Hart van de Stad 2040’.

Waarom groeit het centrumgebied?

De groei van Almere en het centrum vraagt om het versterken van het hart van de stad. Daarom zorgen we naast meer woningen ook voor meer voorzieningen, zodat mensen in het centrum terecht kunnen voor zowel winkelen als wonen, werken en verblijven. Met meer groen en ruimte om te wandelen en te fietsen.

In gesprek met de stad

Om te weten te komen wat bewoners belangrijk vinden voor Hart van de Stad 2040 is de gemeente tussen april en juli 2023 in gesprek gegaan met bewoners, ondernemers, woningzoekenden en andere belangstellenden.

Bij deze gesprekken zijn geen uitgewerkte plannen voorgelegd, maar is gepeild hoe er gedacht wordt over een aantal belangrijke thema's voor de verdere ontwikkeling van het centrum.

Op stadsgesprekken.almere.nl vind je meer informatie, zoals het participatieverslag.

Meer dan woningbouw

Er komen meer mensen in het centrum wonen. Een grote stap van circa 2.500 woningen naar straks ruim 7.500 woningen rond 2030. Het aantal woningen kan oplopen naar 10.000 tot 15.000 rond 2040. 
In het Noorden, bij het Stationskwartier, met Randstad en Wisselweg, komt veel hoogbouw. Maar het gaat niet alleen om woningbouw. Een vitaal en krachtig centrum vraagt ook om plekken om te werken en nieuwe voorzieningen. Culturele voorzieningen, zoals oefenplekken en broedplaatsen, kunst en architectuur zorgen ervoor dat de binnenstad aantrekkelijker wordt.
We willen een centrumgebied zijn voor heel Almere en de regio. Met meer aanbod van winkels, meer horeca. Meer levendigheid, ook in de avonduren en door de week. Daarnaast willen we het water zoals de Stadsweteringen en het Weerwater nog meer benutten.

Een duurzaam centrum

Ook in het centrum moeten we rekening houden met het klimaat. Het wordt warmer, met hevigere buien en langere periodes van droogte. Omdat er ook mensen wonen voor wie het centrum hun buurt wordt, moeten  we andere keuzes maken bij de inrichting. Meer groen, zoals parkjes, daktuinen en groene gevels. Meer bomen, die zorgen voor meer schaduw en koele plekken tijdens hitte. Plekken voor opvang van regenwater. Een energieneutraal centrumgebied, waaraan we bouwen met hergebruikte materialen.

Verkeer

We willen een bereikbaar centrum. Het centrum van Almere is op dit moment goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Voor voetgangers en fietsers kan dit beter. Als er veel meer mensen in het centrum gaan wonen, wordt de stad minder goed bereikbaar. We denken nu alvast na over de aanpassingen die nodig zijn, met prioriteit voor voetganger en fietsers.
Hoe zorgen wij voor een toegankelijk centrum waar mensen graag wonen, werken, studeren en elkaar ontmoeten? Vragen die we met elkaar moeten beantwoorden. De verwachting is dat we eind dit jaar het plan ‘Ontwikkelvisie Hart van de Stad 2040’ aan de gemeenteraad kunnen voorleggen. De uitkomsten van alle gesprekken nemen we hierin mee. 

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening