Direct naar paginainhoud

Ontwikkeling Grote Markt

Samen met centrumpartners en initiatiefnemers werken we aan een nog aantrekkelijker, groener en levendiger centrum van Almere voor ontmoeten, beleven, studeren, wonen en werken. We bouwen aan een bruisende binnenstad. Ook de Grote Markt verandert mee. 

De Grote Markt is een belangrijk horecaplein voor Almere. Voor een levendige Grote Markt, waar het ook prettig is om te wonen en te verblijven, is een ontwikkelkader opgesteld. In dit plan staan de voorwaarden waar initiatiefnemers aan moeten voldoen. Ook wat de mogelijkheden zijn van aanpassing en uitbreiding van de bestaande horecapanden en woningen, zodat hier meer mensen kunnen wonen.

Betrekken van bewoners en ondernemers

De ontwikkeling van de Grote Markt heeft invloed op de bewoners en de horecaondernemers. Daarom heeft Gemeente Almere in mei 2022 informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst voor bewoners is het ontwikkelplan toegelicht. Aanwezigen konden vragen stellen en hun zorgen uiten over bijvoorbeeld geluidsoverlast en zwerfvuil.

In samenwerking met de Ondernemersverenging Stadscentrum Almere (OVSA) zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor de horecaondernemers van de Grote Markt. Met name schaduwvorming op de terrassen en geluidsoverlast voor bewoners van de nieuwe woningen kwam hier ter sprake. Samen werken we aan een plein waar je prettig kunt blijven wonen en uitgaan.

Communicatie

De communicatie over het ontwikkelplan Grote Markt verloopt via bewonersbrieven, informatiebijeenkomsten, overleggen met de horecaondernemers in samenwerking met de OVSA, deze website en nieuwsbrieven. Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Almere Centrum? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Ontwikkeling Grote Markt

Illustratie Almere skyline
Jouw mening