Direct naar paginainhoud

Melding overlast bedrijven

Heb je een klacht over milieuoverlast van een bedrijf? Dan kun je terecht bij de Omgevingsdienst OFGV.

De Omgevingsdienst OFGV behandelen klachten over geluid, geur, licht, afval en water van bedrijven.

Een Omgevingsdienst houdt namens de gemeente toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van milieu en leefomgeving. Hierbij gaat het om lucht- en bodemverontreiniging, geluidsoverlast en afvalbeheer. Bedrijven die binnen de gemeente actief zijn en waarvan de activiteiten potentieel milieuschade kunnen veroorzaken, vallen onder het toezicht van de Omgevingsdienst.

Je kunt bij de Omgevingsdienst terecht als je overlast ervaart van bedrijven op het gebied van milieu. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stankoverlast, geluidshinder of verontreinigd water. Je kunt deze overlast melden bij de Omgevingsdienst, die vervolgens onderzoekt of het bedrijf in kwestie zich aan de wet- en regelgeving houdt en passende maatregelen treft als dat nodig is. Zo zorgen we er samen voor dat onze leefomgeving schoon en veilig blijft.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening