Direct naar paginainhoud

Cultuurbeleid

In 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe cultuurbeleid. Hierin worden de visie, ambities en doelstellingen voor het cultuurbeleid van de komende jaren beschreven. Daarnaast geeft het richting aan de culturele ontwikkeling en de inzet van de structurele extra investering in cultuur in Almere.

In het Cultuurplan staan drie ambities voor het nieuwe cultuurbeleid:  

  1. Cultuur is voor alle Almeerders dichtbij.
  2. Cultuur krijgt de ruimte om te groeien.
  3. Cultuur geeft vorm aan de identiteit van Almere.  

Met de eerste ambitie richt het cultuurbeleid zich op alle Almeerders, op cultuureducatie voor alle kinderen en cultuur in alle stadsdelen. Met de tweede ambitie richt het cultuurbeleid zich op ruimte voor groei en versterking van de cultuursector, en op talentontwikkeling. Met de derde ambitie richt het cultuurbeleid zich op de regio en de rest van Nederland en de unieke culturele kenmerken van de stad waarmee Almere zich kan profileren en onderscheiden. Samenwerking met regio en rijk is daarbij van groot belang.  

Het bereiken van deze ambities doet de gemeente samen met bewoners, ondernemers, scholen, bedrijven en alle cultuurpartners. Het Cultuurplan is daarom ook een uitnodiging aan iedereen, want: cultuur in Almere is van en voor iedereen.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening