Klacht indienen

Bent u ontevreden over onze dienstverlening, dan kunt u via een onderstaand e-formulier een klacht indienen. 

Voorwaarden

U kunt dit formulier gebruiken voor klachten over alle zaken en personen waar de gemeente verantwoordelijk voor is. U kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert, maar ook over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt niet opnieuw klagen over zaken die al eerder als klacht in behandeling zijn genomen (en/of afgehandeld zijn).

Is iets niet in orde in de openbare ruimte, doe dan een Melding openbare ruimte. Heeft u een melding over grofvuil, is uw vuilcontainer niet geleegd of is er sprake van geluidsoverlast? Bel dan naar telefoonnummer 14 036. Dit is géén klacht. Heeft u een klacht over het onderwijs van uw kind, dan kunt u uw klacht indienen bij de school of de onderwijsinspectie.

Hoe regel ik het?

De gemeente neemt meestal eerst contact met u op om te kijken wat er aan de hand is en om er iets aan te doen. Vervolgens wordt uw klacht behandeld. U ontvangt binnen 6 weken een uitspraak over de klacht. Lukt het de gemeente niet om binnen 6 weken de klacht te behandelen, dan krijgt u hiervan bericht. Uw klacht wordt dan binnen 10 weken behandeld. De wettelijke afhandelingstermijn van een klacht is maximaal 6 weken na ontvangst door de gemeente. Deze termijn mag eenmalig met 4 weken verlengd worden.

Let op: In verband met privacyregels wordt het klachtenformulier na 15 minuten inactiviteit gesloten zonder de al ingevoerde gegevens op te slaan!

Heeft u een klacht?

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Almere zich  tegenover u heeft gedragen. Een klacht gaat dus bijvoorbeeld over de manier waarop u te woord bent gestaan, over een brief die niet beantwoord is, of over een toezegging die volgens u niet is nagekomen.

Als u een klacht heeft, dan kunt u die hier indienen:

Klacht indienen

U kunt ook een brief sturen waarin u uw klacht beschrijft. Of u kunt met ons bellen via 14036. Vermeld in de brief uw naam, adres, telefoonnummer en beschrijf in het kort wat er gebeurd is, wanneer en waar. Stuur kopieën van (bewijs)stukken mee als dit mogelijk is. Het briefadres is: Postbus 200, 1300 AE Almere t.a.v afdeling Klant Contact Centrum.

De gemeente is niet meer verplicht uw klacht in behandeling te nemen wanneer u uw klacht niet indient binnen 1 jaar nadat de gedraging waarover u een klacht wilt indienen zich heeft voorgedaan.

Bekijk ook de Richtlijnen bij afhandeling van klachten.

Gemeentelijke Ombudsman

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Gemeentelijke Ombudsman. De Ombudsman houdt spreekuur op afspraak. U kunt hem bereiken via mailadres infoverberg dit@ombudsmanmetropool.nl of telefoonnummer 020 625 9999. Houd alle informatie over uw klacht bij de hand.