Klacht indienen

Ben je ontevreden over onze dienstverlening, dan kun je via een onderstaand e-formulier een klacht indienen. 

Voorwaarden

Je kunt dit formulier gebruiken voor klachten over alle zaken en personen waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Je kunt bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop de gemeente haar taken uitvoert, maar ook over hoe je bent behandeld door een medewerker van de gemeente. Je kunt niet opnieuw klagen over zaken die al eerder als klacht in behandeling zijn genomen (en/of afgehandeld zijn).

  • Is iets niet in orde in de openbare ruimte, heb je een melding over grofvuil, is jouw vuilcontainer niet geleegd of is er sprake van geluidsoverlast? Doe dan een Melding openbare ruimte.
  • Heb je een klacht over het onderwijs van jouw kind, dan kun je jouw klacht indienen bij de school of de onderwijsinspectie.
  • Heb je een klacht over de Floriade? Doe dan een melding via het contactformulier op de site van de Floriade

Hoe regel ik het?

De gemeente neemt meestal eerst contact met je op om te kijken wat er aan de hand is en om er iets aan te doen. Vervolgens word je klacht behandeld. Je ontvangt binnen 6 weken een uitspraak over de klacht. Lukt het de gemeente niet om binnen 6 weken de klacht te behandelen, dan krijg je hiervan bericht. Jouw klacht wordt dan binnen 10 weken behandeld. De wettelijke afhandelingstermijn van een klacht is maximaal 6 weken na ontvangst door de gemeente. Deze termijn mag eenmalig met 4 weken verlengd worden.

Let op: In verband met privacyregels wordt het klachtenformulier na 15 minuten inactiviteit gesloten zonder de al ingevoerde gegevens op te slaan!

Heb je een klacht?

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de gemeente Almere zich tegenover jou heeft gedragen. Een klacht gaat dus bijvoorbeeld over de manier waarop je te woord bent gestaan, over een brief die niet beantwoord is, of over een toezegging die volgens jou niet is nagekomen.

Als je een klacht hebt, dan kun je die hier indienen:

Klacht indienen

Je kunt ook een brief sturen waarin je jouw klacht beschrijft. Of je kunt met ons bellen via 14036. Vermeld in de brief jouw naam, adres, telefoonnummer en beschrijf in het kort wat er gebeurd is, wanneer en waar. Stuur kopie├źn van (bewijs)stukken mee als dit mogelijk is. Het briefadres is: Postbus 200, 1300 AE Almere t.a.v afdeling Klant Contact Centrum.

De gemeente is niet meer verplicht jouw klacht in behandeling te nemen wanneer je jouw klacht niet indient binnen 1 jaar nadat de gedraging waarover je een klacht wilt indienen zich heeft voorgedaan.

Bekijk ook de Richtlijnen bij afhandeling van klachten.

Gemeentelijke Ombudsman

Heb je een probleem waar u zelf niet uitkomt met de gemeente Almere? Dan ben je iedere laatste donderdag van de maand tussen 16.00 en 18:00 uur van harte welkome op het inloopspreekuur van de ombudsman in het stadhuis. Kun je niet langskomen of twijfel je of de ombudsman je wel kan helpen? Bel dan op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur naar 020-625 9999 of stuur een mail naar infoverberg dit@ombudsmanmetropool.nl.

Kijk voor meer informatie op ombudsmanmetropool.nl.

Wat is het project ZSM Ombudsman?

We willen graag weten waar kwetsbare mensen tegenaan lopen als ze vragen en/of klachten hebben over diensten van de gemeente Almere. Het is voor heel veel mensen al moeilijk om alle informatie te vinden op bijvoorbeeld de gemeentelijke website, in gemeentelijke brieven en formulieren en zeker voor kwetsbare mensen. Daar willen we ze graag bij helpen. We willen erachter komen wat lastig is, wat onduidelijk is en hoe we kunnen helpen om alles te begrijpen. En om zaken die nu niet goed lopen te verbeteren. Daarvoor hebben we een speciale ZSM ombudsvrouw. Dit is Dayde Cramer-Madigan. Ze luistert naar je en geeft onafhankelijk advies. Samen met jou kijkt ze waar je tegenaan loopt. Ze helpt je om je vraag/klacht op de juiste plek binnen de organisatie van de gemeente Almere te brengen, zodat je beter geholpen kan worden.

Hoe bereik je Dayde Cramer-Madigan?

Je kan haar mailen met je vraag/klacht. Ze neemt dan contact met je op. Haar e-mailadres is daydeverberg dit@ombudsmanmetropool.nl.