Informatie bij crises en rampen

Bij acuut gevaar of spoed, bel alarmnummer 112.

Meer informatie op de site van de brandweer

Geen spoed? Maak een Melding Openbare Ruimte

Twitter

Volg de gemeente Almere en de veiligheidsregio Flevoland op Twitter: @almere en @VR_Flevoland