Aanbestedingen

Inkoop en Aanbestedingen gemeente Almere

De gemeente Almere is bij het inkopen van diensten, leveringen en werken, gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Een belangrijk onderdeel in het Almeerse inkoop- en aanbestedingsbeleid (pdf) is het bevorderen van de kansen voor lokale ondernemers om mee te dingen naar gemeentelijke opdracht. Hiervoor kunnen lokale ondernemers zich inschrijven voor een online database. Om uw bedrijf in te schrijven moet de vestigingsplaats Almere zijn. Om het formulier in te vullen logt u in met E-herkenning.

Direct inschrijven lokale ondernemers

Kansen lokale ondernemers

Bij onderhandse aanbestedingen (onder de Europese aanbestedingsdrempels) wordt eerst gekeken of er geschikte lokale ondernemers zijn in de database. Als er geen geschikte lokale ondernemer staat ingeschreven, kiest de gemeente op grond van objectieve criteria zelf voldoende ondernemers. Het gaat hier om de mogelijkheid mee te dingen in de opdracht, inschrijven biedt geen garantie tot toewijzing van opdrachten.

Inhuur medewerkers

Specifiek voor inhuur van tijdelijke arbeidskrachten, waarvoor geen raam- of mantelovereenkomst is afgesloten, maakt de gemeente gebruik van www.flevolandhuurtin.nl. ZZP’ers en lokale ondernemers kunnen zich hierop inschrijven om mee te dingen naar inhuuropdrachten. Dit betekent dat lokale ondernemers zich op twee plaatsen in kunnen schrijven.

Inkoop en Aanbestedingen gemeente Almere

Drempelwaarden Overheidsopdrachten 2018-2019

Leveringen  €221.000,00
Diensten      €221.000,00
Werken        €5.225.000,00

Tenderned/Aanbestedingskalender

Een aanbesteding is een formele procedure, waarbij zowel de gemeente als de partijen die inschrijven op een aanbesteding zich moeten houden aan bepaalde regels.

De kenmerken van Europees aanbesteden zijn:

  • gelijke behandeling van inschrijvers
  • gelijke kans voor inschrijvers
  • beroepsmogelijkheden voor inschrijvers
  • transparante professionele (inkoop)procedure

De gemeente Almere kondigt haar Europese en nationale aanbestedingen voor diensten en leveringen aan op www.tenderned.nl. Meervoudig onderhandse aanbestedingen zijn niet openbaar. Alle Europese aanbestedingen met betrekking tot “werken”, worden gepubliceerd op www.aanbestedingskalender.nl. Heeft u interesse om voor de gemeente Almere opdrachten uit te voeren of leverancier te worden? Houdt u dan voor diensten en leveringen www.tenderned.nl en voor “werken” www.aanbestedingskalender.nl  in de gaten om te zien of er voor u interessante opdrachten zijn.

Hoe vind ik een publicatie van een aanbesteding van de gemeente Almere terug op Tenderned of op de aanbestedingskalender?

Ga naar de website www.tenderned.nl of www.aanbestedingskalender.nl.
Typ bij zoek de term + gemeente + Almere + <zoekterm> waarop u wilt zoeken. Bijvoorbeeld: + gemeente + Almere + ICT. Druk op de knop 'zoek'.

Pas de zoekopdracht aan indien u nog veel zoekresultaten ziet. Er zijn nog twee mogelijkheden om de zoekresultaten verder te verfijnen.

  1. Vink alleen de aard van de opdracht aan die van toepassing is. Bijvoorbeeld: bij een 'Werk' vinkt u de opties 'Diensten' en 'Levering' uit.
  2. Bij 'Toon publicaties' past u de begindatum aan naar een latere datum.

Automatisch op de hoogte blijven van interessante opdrachten

Zodra u zich heeft geregistreerd op de website www.tenderned.nl of www.aanbestedingskalender.nl biedt deze de mogelijkheid om automatisch op de hoogte te blijven van opdrachten die mogelijk interessant zijn voor u door middel van een 'attenderingsservice'.  Kijk voor meer informatie op de website.

Algemene Voorwaarden gemeente Almere

De Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Almere voor (raam)overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering of dienstverlening.

Groslijsten en aanmelden voor cultuurtechnische en civieltechnische opdrachten

De gemeente Almere past voor het selecteren van ondernemers van cultuurtechnische en civieltechnische werken (geen bouwkundige werken) en overheidsopdrachten voor diensten en leveringen met betrekking tot cultuurtechnisch en civieltechnisch aanleg of onderhoud, zogenaamde groslijsten toe.

Indien er een onderhandse aanbestedingsprocedure voor een opdracht binnen het bereik van één of meerdere groslijsten van toepassing valt, wordt de ondernemer(s) geselecteerd via de groslijst(en). Een overzicht van de groslijsten en verdere informatie over de groslijsten is terug te vinden in de notitie groslijsten en bijlage 1 en 2Een overzicht onderhandse aanbestedingen conform groslijst gemeente Almere staat hier.

Indien u zich als ondernemer wilt aanmelden voor één of meerdere groslijsten kunt u contact opnemen met dhr. A.G.E. Salverda of W.M. Vos via e-mailadres: aanbestedingen-dsa@almere.nl

Nieuws

Staatssecretaris Van Veldhoven opent Upcyclecentrum Almere

23 januari 2018

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat opende dinsdag 23 januari het eerste Upcyclecentrum in Nederland samen met wethouder Mark Pol van Almere en gedeputeerde Jaap Lodders van de provincie Flevoland. Het...

Lees meer...

Wat vindt u van onze website?