Direct naar paginainhoud

Duurzame gebiedsontwikkeling

Stichtsekant wordt ontwikkeld als een duurzaam bedrijventerrein. Als eerste is de waterhuishouding verduurzaamd. In het deel van Stichtsekant ten zuiden van de Lijsterweg wordt het regenwater opgevangen en door wadi’s (groene greppels) langs de wegen en via het groene middengebied van Stichtsekant afgevoerd.

De gemeenteraad van Almere heeft de Duurzaamheidsagenda vastgesteld. Nieuwe bedrijven moeten daarom hun duurzaamheidsambities vastleggen. Dit doen ze vast in een zogenaamd Breeam-NL certificaat. Hierin is opgenomen het op grote schaal toepassen van hergebruik van materialen, zonnepanelen op het dak, energiebesparende maatregelen in het pand en vergroening van het gebouw en de kavel voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daarnaast zorgt de gemeente voor een groene en duurzame inrichting van de openbare ruimte.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening