Direct naar paginainhoud

Toerisme en recreatie

Almere is als stad voortdurend in ontwikkeling, ook economisch.  Dat vraagt onder andere om investeringen in de economische structuur, verdere versterking van het vestigingsklimaat en een optimale gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers en bedrijven. In de Economische Agenda staat een aantal aanbevelingen om te werken aan een solide, volwassen en weerbaar economisch klimaat. De sector Toerisme & Recreatie is één van de kansrijke economische sectoren waar Almere op inzet.

Almere is aantrekkelijk voor bezoekers vanuit en de regio maar ook steeds meer voor buitenlandse toeristen. Onze ligging dicht bij Amsterdam en de complementariteit ten opzichte van Amsterdam maken dat we ook voor een steeds bredere doelgroep aantrekkelijk zijn. Almere is een groene en waterrijke stad, met veel natuur, moderne architectuur en een uniek verhaal: een nieuwe stad op de zeebodem. De sector Toerisme & Recreatie biedt dan ook veel kansen voor nieuw ondernemerschap en werkgelegenheid. Bovendien worden door het versterken van deze sector meer bezoekers aangetrokken die bijdragen aan de naamsbekendheid van Almere en aan het voorzieningenniveau en het vestigingsklimaat. De gemeente Almere focust in haar beleid op vier bijzondere gebieden:Almere Centrum, Kustzone Almere Poort, Boswachterij Almeerderhout en Oostvaardersplassen als onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land. Daarnaast zijn vijf kenmerkende thema’s benoemd: shoppen, architectuur, waterrecreatie, natuurbeleving en evenementen.

Meer informatie

Illustratie Almere skyline
Jouw mening