Direct naar paginainhoud

Wijkbudget

Het wijkbudget is een financiële ondersteuning voor ideeën van bewoners. Je kunt het wijkbudget digitaal aanvragen.

Het gaat om ideeën waarbij bewoners elkaar beter leren kennen of iets voor een ander doen. Of dat de omgeving waarin mensen leven verbetert. Het kan klein of groot zijn, voor de straat, de hele buurt of zelfs voor een stadsdeel of de hele stad.

Bijvoorbeeld: 

 • Het groen in de eigen straat onderhouden.
 • Een buurtfeest organiseren.
 • Een taalklasje beginnen.
 • Samen met anderen sportieve activiteiten doen.
 • Een vrijwillige haal- en brengservice beginnen om ouderen naar buurtcentra te brengen. Zodat zij bijvoorbeeld mee kunnen doen aan activiteiten.

Stichting of vereniging

Ben je onderdeel van een stichting of een vereniging (of andere rechtspersoon)? Je moet dan aan voorwaarden voldoen. De stichting of vereniging mag niet als doel hebben om winst te maken. Ook mag je het wijkbudget alleen gebruiken voor activiteiten die af en toe worden georganiseerd, dus niet altijd op vaste tijden of het hele jaar door (structureel). 

Twijfel je of je wijkbudget kunt krijgen? Neem dan contact op met de gebiedssecretaris van jouw stadsdeel door te bellen naar 14 036.

Beoordeling wijkbudget

De gebiedssecretaris van het stadsdeel waar je woont beslist of je het wijkbudget krijgt. 

Wel kans maken ideeën die...

 • Bedoeld zijn voor de straat of buurt.
 • Ervoor zorgen dat buren met elkaar in contact komen en blijven.
 • Betaald worden met co-financiering. Dat betekent dat het geld voor de activiteit niet alleen uit het wijkbudget mag komen, er moet minimaal 1 andere partij meebetalen.
 • Bedoeld zijn voor operationele kosten van de bewonersvereniging of bewonerscommissie, bijvoorbeeld kantoorspullen. 
 • De buurt mooier en/of beter leefbaar maken.

Geen kans maken ideeën die...

 • Bedacht zijn door één bewoner en die weinig steun hebben van andere mensen in de wijk.
 • Bedoeld zijn voor dagelijks onderhoud.
 • Het wijkbudget willen gebruiken voor eten en drinken. 

Aanvraag

Je kunt digitaal een aanvraag doen. De gebiedssecretaris neemt contact met je op en vertelt wat er verder nodig is. Heb je wijkbudget gekregen? Denk er dan aan om binnen 3 maanden na de activiteit een verantwoording aan te leveren. Dat is een uitleg wat je hebt gedaan, aangevuld met documenten als rekeningen (facturen), kassabonnen, foto’s van de activiteit en een kort verslag/sfeerbeeld.

Aanvraag Wijkbudget (inloggen met DigiD)

Bijlagen

 • Kopie bankpas.
 • Begroting. Deze moet je uploaden in het formulier.
 • Je kunt ook andere documenten toevoegen. Lever zoveel mogelijk informatie aan. 

Vragen?

Voor vragen over het wijkbudget ga je naar het gebiedskantoor bij jou in de buurt. Je kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036. Vraag daarbij naar de gebiedssecretaris of het gebiedskantoor bij jou in de buurt.

Andere subsidies

Verantwoording wijkbudget

Illustratie Almere skyline
Jouw mening