Direct naar paginainhoud

Wijkbudget

Het wijkbudget is een financiële ondersteuning voor ideeën van bewoners. Je kunt een wijkbudget digitaal aanvragen.

Het gaat om ideeën waarbij bewoners elkaar beter leren kennen, iets dat de leefomgeving verbetert of om iets voor een ander te betekenen. Het kan klein of groot zijn, voor de straat, de hele buurt of zelfs voor een stadsdeel of de hele stad.

Bijvoorbeeld: 

 • het groen in de eigen straat onderhouden,
 • een buurtfeest organiseren,
 • een taalklasje opzetten,
 • samen met anderen sportieve activiteiten ondernemen of
 • een vrijwillige haal- en brengservice opzetten om ouderen naar buurtcentra te brengen zodat zij mee kunnen doen aan activiteiten.

Stichting of vereniging?

Ben je georganiseerd in een stichting of een vereniging (of andere rechtspersoon)? Je kunt dan alleen onder bepaalde voorwaarden een aanvraag Wijkbudget doen. De stichting of vereniging mag geen winstoogmerk hebben en de aanvraag mag enkel voor incidentele activiteiten zijn. Voor alle andere aanvragen kun je op de pagina ‘Soorten subsidies’ kijken. Twijfel je of je in aanmerking kan komen? Neem dan contact op met de gebiedssecretaris van jouw stadsdeel door te bellen naar 14 036.

Toekennen wijkbudget

De gebiedssecretaris van het stadsdeel waar je woont beslist of de aanvraag wordt toegekend. De criteria zijn: 

Wel kans maken ideeën die...

 • Betrekking hebben op de straat of buurt;
 • Bijdragen aan het met elkaar in contact komen en blijven van buren;
 • Betaald worden met co-financiering;
 • Operationele kosten dekken voor de bewonersvereniging of bewonerscommissie;
 • De buurt mooier en/of leefbaarder maken. 

Geen kans maken ideeën die...

 • Bedacht zijn door één bewoner en die geen duidelijk draagvlak hebben vanuit de wijk;
 • Betrekking hebben op dagelijks onderhoud;
 • Een bijdrage vragen voor eten en drinken.

Zo vraag je een wijkbudget aan

Je kunt digitaal een aanvraag doen. De gebiedssecretaris neemt contact met je op en vertelt wat er verder nodig is. Is het wijkbudget toegekend? Denk er dan aan om binnen drie maanden na de activiteit een verantwoording aan te leveren in de vorm van facturen, kassabonnen, foto’s van de activiteit en een kort verslag/sfeerbeeld.

Aanvraag Wijkbudget (inloggen met DigiD)

Vragen?

Voor vragen over het wijkbudget ga je naar het gebiedskantoor bij jou in de buurt. Je kunt ook bellen met telefoonnummer 14 036. Vraag daarbij naar de gebiedssecretaris of het gebiedskantoor bij jou in de buurt.

Andere subsidiemogelijkheden

Wist je dat de gemeente meerdere budgetten heeft voor inwoners om hun eigen omgeving te verbeteren? Kijk op de pagina ‘Soorten subsidies’ voor een overzicht van onze subsidies en de voorwaarden. Of zoek in het subsidieportaal niet-gemeentelijke subsidies.  

Daarnaast kun je ook zelf geld inzamelen om (een deel van) jouw idee uit te voeren met crowdfunding. De website Voorjebuurt legt uit hoe je dit het beste kunt doen.

Verantwoording wijkbudget

Illustratie Almere skyline
Jouw mening