Direct naar paginainhoud

Cameratoezicht

Cameratoezicht wordt alleen ingezet als onderdeel van een pakket maatregelen om criminaliteit te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren. Het doel is minder sociale en fysieke overlast, een veiliger gevoel, een hogere pakkans, het voorkomen van strafbare feiten en het verbeteren van de leefbaarheid. In het centrum van Almere Stad en Almere Buiten hangen camera’s voor extra toezicht.

Toezichtcentrale

De camerabeelden worden zeven dagen per week door observanten uitgekeken in een speciale toezichtcentrale. De politie heeft de regie over het toezicht. Het beeldmateriaal wordt achtentwintig dagen opgeslagen en daarna automatisch overschreven. Een opsporingsambtenaar van de politie kan opgenomen beeldmateriaal terugkijken als er aangifte is gedaan bij de politie. 

Regels gebruik cameratoezicht

Cameratoezicht is zo ingericht dat de observant niet in woningen, tuinen en andere privé omgeving kan kijken. Speciale software zorgt ervoor dat er een grijs vlak meedraait als de camera over die plekken beweegt. Om bezoekers van de gebieden op het cameratoezicht te attenderen worden er bordjes opgehangen..

Opvragen van camerabeelden

Burgers kunnen geen camerabeelden opvragen. Je kunt beelden alleen opvragen via de politie, nadat je aangifte hebt gedaan. Vanwege de bewaartermijn van de camerabeelden is het belangrijk dat je het verzoek voor camerabeelden binnen 21 dagen doet. De politie kun je bereiken via 0900-8844 of via de website  www.politie.nl.

Tijdelijk cameratoezicht

Als de burgemeester het in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk vindt, kan hij besluiten om in een bepaald gebied tijdelijk cameratoezicht in te stellen. Deze bevoegdheid is verbonden aan strenge wettelijke vereisten. Ga naar de pagina tijdelijk cameratoezicht om te zien waar dit binnen de gemeente Almere gebeurt.

Cameratoezicht op bedrijventerreinen

Op verschillende bedrijventerreinen in Almere heeft Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA) in samenwerking met een beveiligingsbedrijf cameratoezicht geïnstalleerd ter beveiliging van de bedrijven.

Handhaving op privé-camera's

De gemeente handhaaft niet op (het last hebben van) camera’s die de buren hebben opgehangen en die ook op jouw woning zijn gericht. Als een camera is gericht op (een deel van) de openbare weg of op de tuin of het huis van de buren dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing en houdt de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht. Informatie hierover kun je opvragen bij  autoriteitpersoonsgegevens.nl

Illustratie Almere skyline
Jouw mening