Uitkering aanvragen

Bijstand voor zelfstandigen

Ben je zelfstandig ondernemer? En ervaar je financiële moeilijkheden vanwege het coronavirus? Dan kun je een beroep doen op bijstand voor zelfstandigen (Bbz) als je aan de voorwaarden voldoet. Meld je hiervoor bij het Zelfstandigenloket Flevoland.

Vraag dus geen uitkering aan via de Snelbalie hieronder. Deze is niet bedoeld voor zelfstandigen.

Meer informatie over ondersteuning voor ondernemers en zzp'ers

Heb je geen inkomen? Of is jouw inkomen te laag om van te leven? Kijk hier of je een bijstandsuitkering kunt aanvragen en hoe dat gaat. Een bijstandsuitkering is een ondersteuning door de gemeente. Deze uitkering is tijdelijk en duurt totdat je zelf genoeg inkomen verdient. Je vraagt de bijstandsuitkering online aan op deze website. Dat kan via de Snelbalie.

Bekijk de video over de Snelbalie.

Heb je hulp nodig bij jouw online aanvraag?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Bel telefoonnummer 14 036 en zeg dat het gaat om de ‘aanvraag bijstandsuitkering’.

Stap 1: Heb je recht op een uitkering van het UWV?

Geldt een van de volgende situaties voor jou?

 • Zit je bijna of sinds kort zonder werk?
 • Ben je ziek?
 • Heb je een arbeidsbeperking waardoor je niet kunt werken?
 • Ben je zwanger?

Misschien heb je dan recht op een uitkering van het UWV. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een ziektewetuitkering.

Controleer bij het UWV of je recht hebt op een van deze uitkeringen.

Direct naar UWV

Heb je geen recht (meer) op een uitkering van het UWV? Ga dan door naar stap 2

Stap 2: Heb je recht op een uitkering van de gemeente?

Je kunt in Almere een bijstandsuitkering aanvragen als je:

 • in Almere woont;
 • Nederlander bent, burger van de Europese Unie of een geldig verblijfsdocument hebt;
 • ouder bent dan 18, maar onder de AOW-leeftijd;
 • niet genoeg inkomen hebt om van te leven;
 • geen andere uitkering kunt krijgen;
 • spaargeld of kostbare spullen hebt die onder de vermogensgrens blijven.

Zie ook: Bijlage vermogensgrens 

Ontvang je op dit moment nog een WW-uitkering? Je kunt een bijstandsuitkering aanvragen vanaf 4 weken voordat jouw WW-uitkering eindigt.

Ben je dakloos?

1. Ga naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein (maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur).
2. Neem deze bewijsstukken mee:

 • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs),
 • Overzichten van al jouw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maak je prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan,
 • Bewijs van jouw inkomsten, als je inkomsten hebt. Misschien hebben wij nog andere bewijsstukken nodig voor jouw aanvraag. Dat vertellen wij je tijdens het inloopspreekuur. Wij vragen je dan om deze bewijsstukken later aan te leveren.

Voldoe je aan de voorwaarden? Ga dan door naar stap 3.

Stap 3: Ben je ouder of jonger dan 27 jaar?

Stap 4: Wat heb je nodig voor een aanvraag?

A. DigiD

Je hebt een DigiD nodig om een bijstandsuitkering aan te vragen.

Heb je nog geen DigiD?

Heb je nog geen DigiD? Dan kun je nog geen bijstandsuitkering aanvragen. Wat je dan kunt doen:

 1. Vraag een DigiD aan. 
  Let op! Het duurt ongeveer 5 werkdagen voor je jouw DigiD binnen hebt.
   
 2. Meld je direct bij de gemeente Almere, via onderstaande button. Je komt nu bij een online formulier. Daarmee geef je aan dat je vandaag een uitkering wilde aanvragen, maar dat je eerst een DigiD moet aanvragen. De datum van vandaag wordt dan vastgelegd bij de gemeente. Dat heet de ‘meldingsdatum’. Dat is belangrijk omdat jouw uitkering (als deze wordt toegekend) pas in kan gaan vanaf de meldingsdatum.

Online aanmelden bij gemeente Almere

B. E-mailadres

We hebben jouw e-mailadres nodig om een aantal zaken naar je toe te sturen:

Heb je geen e-mailadres? Je kunt een e-mailadres aanmaken. Als dat niet zelf lukt, kunnen vrienden, familie of een hulpverlener je mogelijk helpen. Als dat niet lukt of als je geen internet hebt, dan kun je een aanvraag indienen zonder e-mailadres. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Bel telefoonnummer 14 036 en zeg dat het gaat om de ‘aanvraag bijstandsuitkering’.

C. Bewijsstukken

Wij hebben bewijsstukken van je nodig om te beoordelen of je recht hebt op een uitkering. Je kunt de bewijsstukken die je nu hebt meteen online meesturen bij jouw aanvraag. Hoe sneller je deze bewijsstukken inlevert, hoe sneller wij jouw verzoek kunnen behandelen.

 • een bevestiging van jouw aanvraag;
 • een uitnodiging om online vragen te beantwoorden over werk en zorg.

Welke bewijstukken heb je nodig?

In de lijst bewijsstukken Participatiewet/IOAW staat precies wat je moet inleveren

Wij hebben bewijsstukken van je nodig om jouw verzoek om een bijstandsuitkering te beoordelen. Hoe eerder je deze bewijsstukken inlevert, hoe eerder wij jouw verzoek kunnen behandelen. Lever je niet alle bewijsstukken volledig en op tijd in? Dan kunnen wij jouw verzoek niet verder behandelen. Je kunt dan een nieuw verzoek om een uitkering indienen via werk.nl.

Basisbewijsstukken

Persoonsgegevens aanvrager en (indien aanwezig) partner:

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart, géén rijbewijs);
 • Indien van toepassing: vreemdelingendocument (voor- en achterzijde).

Bankafschriften of pdf-prints uit internetbankieren:

- Van alle bank- en spaarrekeningen van jou en (indien aanwezig) jouw partner en kinderen jonger dan 18 jaar.
- Ben je zelfstandig ondernemer (geweest)? Dan dien je ook afschriften van de zakenrekening aan te leveren.
- De prints of afschriften gaan een periode van minimaal 3 maanden voorafgaand aan de datum dat je de aanvraag hebt ingediend. Dit geldt voor alle aanwezige rekeningen, ongeacht of de rekeningen wel of niet vaak worden gebruikt.

Duidelijk zichtbaar op alle prints en afschriften moeten zijn:

 • het bedrag van de afschrijving;

 • de datum van afschrijving;

 • bijschrijvingen;

 • het saldo van de rekening;

 • datum en volgnummer bankafschrift.

Onleesbaar maken

Vind je het onprettig om alle informatie te delen? Dan heb je het recht om sommige gegevens onleesbaar te maken. De gegevens die je onleesbaar kunt maken zijn:

 • omschrijving / onderwerp;
 • rekeningnummer van de persoon of instantie aan wie is betaald;
 • de naam van de persoon of instantie.

Uitzondering

In sommige gevallen kunnen wij toch vragen om alles te laten zien van je afschrijvingen. Dat kan onder de volgende gevallen:

 • Wanneer je een aanvraag voor bijzondere bijstand indient voor bepaalde kosten die je door middel van je afschrijving kunt laten zien.
 • Wanneer er vermoeden is van fraude.

Aanvullende bewijsstukken

Hoe eerder je deze bewijsstukken inlevert, hoe eerder wij jouw verzoek kunnen behandelen.

Je bent kamerhuurder:

 • Kamerhuurcontract.

Je bent (mede)eigenaar van een woning:

 • Koopakte;
 • Hypotheekakte;
 •  Kopie voorlopige aanslag Belastingdienst voor de teruggaaf eigen woning (voor– en achterkant);
 • Recent overzicht restant hypotheekschuld en hypotheeklast(en) per maand.

Je hebt ander vermogen (bijvoorbeeld boot, caravan, sieraden, schilderijen, aandelen, beleggingen, lijfrenten, levensverzekering, onroerend goed buitenland):

 • Bewijsstukken van deze eigendommen;
 • Bewijsstuk aandeel in een onverdeelde boedel (bijvoorbeeld bij echtscheiding) of erfenis.

Woon- / leefsituatie:

 • Samenlevingscontract (indien van toepassing).

Jij of jouw kinderen hebben inkomsten uit loon, een andere uitkering of studiefinanciering:

 • Bewijs van de inkomsten met specificatie van de laatste 2 maanden.

Je hebt (recht op) alimentatie:

 • Bewijsstuk van de hoogte en duur van de te ontvangen alimentatie, voor jij en jouw kinderen (bijvoorbeeld de rechtbankuitspraak en convenant).

Je hebt jouw bedrijf beëindigd:

 • Winst- en verliesrekening;
 • Afschriften van de zakelijke bankrekening(en) van de afgelopen 3 maanden;
 • Uitschrijving van de Kamer van Koophandel.

Let op de volgende dingen:

 • Het is belangrijk bewijsstukken eerst op te zoeken en op te slaan op jouw computer. Pas daarna begin je met de online aanvraag. Je voorkomt daarmee dat de aanvraag wordt stopgezet omdat je tussendoor te lang moet zoeken.
 • Een bewijsstuk mag niet groter zijn dan 1MB.
 • Met de KopieID-app maakt je met jouw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). Je kunt de app eventueel ook gebruiken om andere bewijsstukken digitaal te maken. Dan kun je ze meteen online meesturen met de aanvraag.
 • Hoe completer je jouw aanvraag instuurt, hoe sneller wij jouw recht op een uitkering kunnen bepalen. Maar wacht niet met aanvragen totdat je alle bewijsstukken hebt. Je kunt ze ook later nasturen.

D. Computer

Gebruik een computer of laptop om jouw aanvraag te doen. Dus geen tablet of smartphone! Daarmee kun je jouw aanvraag niet goed verzenden naar de gemeente.

Stap 5: Rechten en plichten

Je kunt nu de uitkering aanvragen. Bedenk dat een uitkering een tijdelijke ondersteuning door de gemeente is. Het is de bedoeling dat je zelf inkomen gaat verdienen. Daarom horen bij een bijstandsuitkering rechten en plichten. Bekijk het filmpje hierover.

Stap 6: Aanvraag starten

Je vraagt de uitkering aan via de groene knop hieronder. Je komt dan bij de Snelbalie. Dat is een online programma waarin je een uitkering kunt aanvragen.

Let op:

 • Het invullen duurt ongeveer 30 minuten.
 • Het invullen is mogelijk van 06.00 uur in de ochtend tot 24.00 uur in de nacht.
 • Gebruik geen mobiele telefoon voor het invullen. De kans is groot dat jouw aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar ons. Heb je de vragenlijst toch ingevuld op je mobiele telefoon? Controleer dan of je een e-mail ter bevestiging binnen hebt gekregen. Nee? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Bel telefoonnummer 14 036 en zeg dat het gaat om de ‘aanvraag bijstandsuitkering’.
 • Zorg dat je jouw bewijsstukken bij de hand hebt en al opgeslagen op je pc.
 • Als je 15 minuten geen toets aanraakt/niets invult, dan moet je daarna opnieuw inloggen met jouw DigiD. De antwoorden die je al hebt ingevuld blijven wel bewaard.
 • Je hebt 3 uur de tijd om het programma af te ronden.
 • Je zult zien dat een aantal zaken van je al bekend zijn bij de Snelbalie. Dit heet het Digitaal Klantdossier.

Controleer na jouw aanvraag altijd of je een e-mail ter bevestiging hebt ontvangen! Check zo nodig ook jouw spammail.

Dit is belangrijk, want als je die e-mail niet hebt ontvangen, is jouw aanvraag niet bij ons binnen gekomen. Dan kunnen wij niet starten met de afhandeling.

Geen e-mail ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Bel telefoonnummer 14 036 en zeg dat het gaat om de ‘aanvraag bijstandsuitkering’.

Aanvraag uitkering starten (Snelbalie)

Wat gebeurt er na jouw aanvraag?

Heb je een bevestiging ontvangen op het e-mailadres dat je hebt opgegeven? Dan is jouw aanvraag gelukt! Controleer ook je spammail als dat nodig is.

Is er iets misgegaan of wil je graag hulp bij jouw aanvraag? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente. Bel telefoonnummer 14 036 en zeg dat het gaat om de ‘aanvraag bijstandsuitkering’. Je kunt ook langs gaan bij de balie Sociaal Domein in het Stadhuis.

Gesprek

Na jouw aanvraag nodigen wij je uit voor een aanvraaggesprek. Dat doet de inkomensconsulent die jouw aanvraag in behandeling neemt. Dit gesprek is verplicht. De inkomensconsulent belt je binnen een week om een afspraak voor het gesprek te maken. Deze afspraak wordt bevestigd met een brief. Daarin staat of wij nog aanvullende informatie van je nodig hebben.

Besluit

Wij kunnen een besluit nemen zodra je:

 • alle bewijsstukken volledig hebt aangeleverd;
 • alle bewijsstukken op tijd hebt aangeleverd;
 • je op het aanvraaggesprek bent geweest;
 • en wij verder geen vragen meer hebben.

Je krijgt dan binnen acht weken een brief thuisgestuurd, waarin staat of je wel of niet een uitkering krijgt. Deze brief heet een 'beschikking'.

Voorschot

Als je een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat je geld krijgt. Duurt de afhandeling langer dan 4 weken, dan ontvangt je van ons een voorschot. Het voorschot is 90% van de bijstandsnorm die voor je van toepassing is. Je krijgt later de 10% nog bijgeschreven als de uitkering wordt toegekend.
Je houdt recht op voorschotten zolang jouw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. Je moet dan wel alle nodige gegevens aan ons hebben doorgegeven.

Je krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat je geen recht hebt op een bijstandsuitkering.
Als later tijdens de afhandeling blijkt dat je geen recht hebt op een uitkering, moet je het voorschot terugbetalen.

Uitkeringsbedragen en vakantiegeld

Na jouw aanvraag: extra bewijsstukken aanleveren

Heb je jouw aanvraag ingediend? En moet je nog extra bewijsstukken inleveren?

Bewijsstukken uploaden

Je kunt de bewijsstukken in 1 keer uploaden en naar de gemeente sturen. Dat kan via deze link:
Uploadformulier (bewijsstukken)

Let op:

 • Bewijsstukken mogen niet groter zijn dan 1 MB.
 • Met de KopieID-app maak je met jouw smartphone een veilige kopie van jouw identiteitsbewijs (ID-bewijs). Je kunt de app eventueel ook gebruiken om andere bewijsstukken digitaal te maken.

Na jouw aanvraag: Vragen over werk beantwoorden

Wie een uitkering aanvraagt, moet werk zoeken. Daar helpen wij je bij. Na jouw aanvraag krijg je van ons per mail een vragenlijst toegestuurd. Hierin staan een aantal vragen over werk en scholing. Aan de hand van jouw antwoorden bepalen wij hoe wij je het beste kunnen begeleiden.

Daarna nodigt een klantmanager van Werk & Inkomen je uit voor een re-integratiegesprek. Voor dat gesprek ontvangt je informatie van ons over het programma Szeebra. Dat is een online programma waarin je vragenlijsten kunt invullen, vacatures kunt zoeken, jouw cv kunt maken en beroepstesten kunt doen. In de instructie SZeebra (pdf, 0,666 Mb) lees je hoe het programma werkt.

Als werk nog niet mogelijk is, kunnen we praten over andere manieren om actief te zijn en/of zorg die je nodig hebt.

FAQ Aanvraag uitkering

Storing

Er is een storing in het systeem. Wat moet ik doen?

Wij adviseren je om het later op de dag nog eens te proberen. Lukt het dan ook niet, vul dan in ieder geval het online meldingsformulier in. Op die manier wordt jouw aanvraag alvast geregistreerd op de dag van vandaag. Je kunt dat doen met dit formulier:

Online melden 

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036.

De online vragenlijst (snelbalie)

Kan ik de vragenlijst invullen / een aanvraag indienen op mijn mobiele telefoon of tablet?

We adviseren om je aanvraag niet te doen via je mobiele telefoon of tablet. Het is mogelijk dat de aanvraag dan niet goed wordt verzonden naar de gemeente. Wij adviseren om de aanvraag in te dienen via een computer of laptop. Controleer na jouw aanvraag altijd of je een e-mail met de bevestiging van de aanvraag hebt ontvangen.

Als ik tussentijds stop met beantwoorden van de vragen, moet ik daarna opnieuw beginnen?

Vanwege privacy en veiligheid logt DigiD automatisch uit als er ongeveer een kwartier geen actie is ondernomen op het scherm. Zolang je inlog met DigiD nog niet is verlopen, kun je de aanvraag meteen voortzetten.

Als de onderbreking langer duurt, kun je opnieuw inloggen en kiezen voor het verder gaan met behoud van de eerder ingevulde antwoorden.

Hoe weet ik of mijn aanvraag bij de gemeente is binnengekomen?

Je ontvangt binnen enkele minuten na verzending van de aanvraag een e-mail ter bevestiging. De afzender van dit bericht is noreply@almere.nl. Als je het bericht niet in het postvak van jouw e-mailaccount kunt vinden, controleer dan je spamfolder.

Heb je geen mail ontvangen, controleer dan of je de online vragenlijst volledig hebt doorlopen. Als je de vragenlijst al hebt afgesloten, dan kun je opnieuw inloggen met je DigiD.

Op de laatste pagina staat dat je klaar bent met het indienen van de aanvraag en dat je de vragenlijst kunt afsluiten.

Heb je daarna geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente (14 036).

Heb ik recht?

Ik wil een aanvulling aanvragen op mijn WGA- of WW-uitkering en ik ben ouder dan 50 jaar. Hoe kan ik dit doen?

Je kunt een aanvulling aanvragen via de online vragenlijst van de snelbalie. Dat kan alleen als jouw WGA- of WW-uitkering lager dan de voor jou geldende bijstandsnorm is.

Hoe kun je dit aanvragen:

In de online vragenlijst, bij algemene gegevens, krijg je op een gegeven moment de volgende vraag:

Ontvang je op dit moment of ontving je tot voor kort een WW- of WGA-uitkering?

Je antwoordt hierop: Nee, geen van beiden.

Je krijgt later de vraag of je inkomen hebt (bij het onderdeel inkomen). Daar geefje je WGA- of WW-uitkering op als inkomen. 

Bij vragen kun je contact opnemen met 14 036. 

We werken eraan om dit te verbeteren in de vragenlijst.

Ik kan geen aanvraag indienen, omdat ik nog een bijstandsuitkering in een andere gemeente zou ontvangen. Wat kan ik doen?

Het kan zijn dat de gemeente waar je voorheen een uitkering ontving, de uitkering administratief nog niet beëindigd heeft waardoor je deze melding krijgt. Neem in dat geval contact op met de gemeente (14 036).

Ik heb geen recht omdat ik teveel vermogen heb. Wat betekent dit?

Je kreeg waarschijnlijk deze melding bij het invullen van de online vragenlijst:

Een uitkering wordt niet toegekend aan personen met een vermogen boven de vermogensgrens. Om die reden raden we je aan de aanvraag af te breken en niet in te dienen.

Uitleg:

Je hebt een vermogen (spaargeld en bezittingen) boven de vermogensgrens. Zie stap 2 op deze pagina voor de hoogte van de vermogensgrens.

Het is de bedoeling dat je in jouw eigen bestaan voorziet met een deel van je vermogen. 

Zodra jouw vermogen onder de vermogensgrens komt en je dit geld op een verantwoordelijke manier hebt uitgegeven, kun je mogelijk opnieuw uitkering aanvragen. Om te bepalen hoelang deze periode minimaal dient te zijn, raden wij je aan om contact op te nemen met de gemeente (14 036).

Ik ben dakloos. Kan ik een uitkering aanvragen?

Ja, dat kan. Daarvoor is onderstaande nodig:

 1. Je gaat naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.
 2. Je neemt daarbij deze bewijsstukken mee:
  • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • Afschriften van al je betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maak je prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan;
  • Bewijs van jouw inkomsten, als je inkomsten hebt.

Mogelijk zijn er nog andere bewijsstukken nodig voor jouw aanvraag. Die worden dan aan je gevraagd.

Kan ik een postadres aanvragen bij de gemeente?

Je kunt een postadres (briefadres) aanvragen bij het Leger des Heils. Belangrijk is dat je voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn:

 • Je hebt geen woonadres in Almere, maar je verblijft wel hier en daar in Almere.
 • Wanneer je voor opvang regelmatig bij het Leger des Heils verblijft, dan kun je daar een postadres krijgen. Je moet dan nog wel aangifte doen van het briefadres bij Burgerzaken.
 • Wanneer je niet bij het Leger des Heils verblijft, dan kun je via Burgerzaken bij de gemeente een postadres aanvragen.

Hoe hoog is mijn uitkering?

De wettelijke vastgestelde hoogte van de bijstanduitkering kun je vinden op www.almere.nl/werken/uitkering/uitkeringsbedragen-en-vakantiegeld.

Wat is een kostendeler?

Een kostendeler is een persoon die de woonkosten kan delen met anderen. Ben je boven de 21 en ontvang je geen studiefinanciering? Dan ben je een kostendeler als je samen in één woning woont met anderen boven de 21 jaar die geen studiefinanciering ontvangen. Je kunt dan een aantal kosten delen, zoals huur en kosten voor energie.

Ben je kostendeler? Dan ontvang je een lagere uitkering dan iemand die alleen woont. Dit heet de kostendelersnorm. Je bent geen kostendeler als er sprake is van een commercieel contract.

Bewijsstukken

Ik heb mijn bewijsstukken niet digitaal. Hoe kan ik ze zelf scannen? Kan ik ook een foto maken?

 • Als je zelf jouw bewijsstukken inscant, bundel ze dan per onderwerp. Bijvoorbeeld bankafschriften bij elkaar, legitimatie van jou en je partner bij elkaar, enzovoort. Zorg ervoor dat je niet alle bewijsstukken in één document opslaat. Wij kunnen de bewijsstukken dan niet meteen verwerken.
 • Je kunt ook een foto maken van het bewijsstuk en deze foto opslaan onder een handige naam (bijvoorbeeld legitimatie of bankafschrift).

Ik wil bewijsstukken meesturen met de aanvraag. Welke formaten zijn toegestaan?

Je kunt maximaal 20 bijlagen meesturen met de aanvraag. Je kunt documenten van het type ‘jpg’, ‘bmp’, ‘png’, of ‘pdf’ sturen. De maximale omvang per bestand is 900kb (verklein eventueel te grote bestanden).

Hoe kan ik bewijsstukken inleveren?

Je kunt op verschillende manieren (bewijs)stukken bij ons inleveren. Zet op elk document jouw klantnummer.

 • Online meesturen met de aanvraag.
 • Na je aanvraag uploaden: via de oranje button kun je de bewijsstukken uploaden. Je krijgt daarvan een bevestiging toegestuurd.

Direct bewijsstukken uploaden (DigiD nodig)

 • Mailen: je kunt de stukken thuis ook scannen en sturen naar infoverberg dit@almere.nl. Om ervoor te zorgen dat jouw stukken op de plek van bestemming komen, vermeld je in het onderwerp: Werk en Inkomen. Vergeet niet in jouw e-mail je voorletters, achternaam en klantnummer vermelden. Als je niet weet wat je klantnummer is, vermeld dan je geboortedatum, voorletters en achternaam.
 • Afspraak maken: je kunt een afspraak maken via almere.nl/afspraak. Kies voor de categorie 'Sociaal Domein' en 'hulp bij inscannen'. De gastheren en gastvrouwen bij Sociaal Domein in het stadhuis helpen je dan bij het inscannen en insturen van de bewijsstukken.

 

Ik heb bewijsstukken ingeleverd. Zijn deze al ontvangen?

Als je de stukken via het digitale uploadformulier hebt ingestuurd, heb je een bevestiging gekregen via e-mail. Als je de stukken hebt meegestuurd met de aanvraag, dan heb je een bevestiging gekregen aan het eind van de aanvraag. Als je de stukken hebt ingescand op het stadhuis met hulp van een gastvrouw of gastheer, dan heb je ook een bevestiging gekregen.

Wachten en voorschot

Krijg ik een voorschot?

Als je een uitkering aanvraagt kan het maximaal 8 weken duren voordat je geld krijgt. Als wij moeten wachten op (aanvullende) bewijsstukken, kan de aanvraag langer duren.

Als je een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat je geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvang je van ons een voorschot. Je houdt recht op voorschotten zolang jouw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. Je moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Almere hebben doorgegeven. Je krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat je geen recht hebt op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor jou van toepassing zijnde norm.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Wij streven ernaar om jouw aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Wij moeten jouw aanvraag in ieder geval binnen 8 weken beoordelen. Als wij nog bewijsstukken van je nodig hebben of als je niet meedoet met de startdag of andere afspraken, dan kan het langer dan 8 weken duren.

Werken en zorg

Ik kan niet werken. Kan ik een uitkering aanvragen?

Mogelijk ben je (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kun je bespreken tijdens de startdag. Als uit onderzoek blijkt dat je niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kunnen wij je ontheffen van jouw arbeidsplicht. We maken dan wel afspraken met jou over wat je wel gaat doen. Je krijgt geen ontheffing van je re-integratieplicht.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat je doet wat voor jou mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Jouw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met jou.

Krijg ik een vast contactpersoon?

Zodra jouw uitkering is toegekend krijg je een vast contactpersoon. Wanneer je een traject volgt via de gemeente, krijg je voor dat traject een vast contactpersoon.

Moet ik solliciteren?

Ja, je moet solliciteren. Als je een bijstandsuitkering ontvangt, dan verwachten wij dat je je best doet om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat kan door het vinden van betaald werk. Daarom eisen wij van jou dat je solliciteert.

Alleen in dringende situaties kun je van de sollicitatieplicht ontheven worden, bijvoorbeeld als je (langdurig) ziek bent. Je hoeft dan (tijdelijk) niet te solliciteren. Als je zo’n dringende situatie zit, dan kun je contact opnemen met jouw klantmanager.

Wat is de startdag?

Als je een uitkering aanvraagt nodigen wij je uit voor de startdag. Tijdens de startdag krijgen wij inzicht in jouw kansen op werk. Je volgt workshops zoals CV maken en solliciteren. Ook krijg je voorlichting over jouw rechten en plichten tijdens de uitkering.

Je hebt tijdens de startdag ook een gesprek met een inkomensconsulent. De inkomensconsulent neemt de door jou ingeleverde bewijsstukken met je door en beoordeelt of alle informatie aanwezig is om een uitkering aan te vragen. Daarna wordt jouw aanvraag in behandeling genomen.

De startdag en het gesprek met de inkomensconsulent zijn dus belangrijke voorwaarden om een uitkering te ontvangen.