Direct naar paginainhoud

Briefadres

Een briefadres is het adres van iemand of een instelling die jouw post wil ontvangen. Degene die je post ontvangt, moet ervoor zorgen dat jij de post ook krijgt.

Heb je (tijdelijk) geen woonadres? Dan kun je een briefadres aanvragen bij de gemeente. Het aangifteformulier Briefadres dat je hiervoor nodigt hebt, haal je persoonlijk op bij de gastheren/-vrouwen in de centrale hal van het stadhuis. 

Wat is een briefadres?

Een briefadres is het adres van een persoon die jouw post wil ontvangen. Het kan ook het adres zijn van een door de gemeente aangewezen instelling. Degene die bereid is om je post te ontvangen, moet er wel voor zorgen dat jij de post ook krijgt.

Wanneer kun je een briefadres aanvragen?

Een briefadres vraag je aan als je:

 • dak- of thuisloos bent;
 • een ambulant beroep hebt (je bent niet gebonden aan 1 plaats);
 • korte tijd in het buitenland bent (maximaal 8 maanden);
 • verblijft in een opvanginstelling zoals een Oranje Huis;
 • verblijft in een zorginstelling;
 • verblijft in een huis van bewaring.

We bekijken bij je aanvraag of je een briefadres mag hebben.

Voorwaarden voor aanvragen briefadres

 • vraag het briefadres aan in de gemeente waar degene woont die je het briefadres wil geven;
 • de persoon die het briefadres wil geven, geeft schriftelijk toestemming en zorgt ervoor dat je jouw post ook krijgt;
 • jouw briefadres is een officieel adres in de Basisregistratie Personen (BRP);
 • je kunt geen briefadres aanvragen op een postbus of een leeg adres. Ook niet op een kantoor, bedrijfspand of camping.

Wat heb je nodig?

 • je schriftelijke motivatie voor je aanvraag;
 • je geldig identiteitsbewijs;
 • een lijst van verblijfsadressen en/of -plaatsen van de afgelopen 4 weken. Hierbij vermeld je ook de verblijfsduur;
 • een lijst van verblijfsadressen en/of -plaatsen voor de komende drie maanden. 
 • heb je geen verblijfsadressen? Geef dan zo precies mogelijk op waar je verblijft of slaapt;
 • een lijst met adressen waar je jouw privéspullen bewaart.

Soms heb je bij jouw aanvraag ook nodig:

 • een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;
 • een ontslagbrief detentie als je pas uit detentie bent ontslagen;
 • een bewijs van woningzoekende en/of kamerzoekende;
 • een bewijs (afwijzing) aangifte briefadres vorige gemeente;
 • een verklaring verblijf in (zorg)instelling;
 • een bewijs van echtscheiding/ontbinding partnerschapsregistratie als je hierdoor in woningnood bent gekomen.

Indienen van je aanvraag

Je bent in Nederland ingeschreven

Lever het aangifteformulier en de nodige stukken aan bij Burgerzaken. De stukken kunnen per post aangeleverd worden (Gemeente Almere, t.a.v. Burgerzaken, Postbus 200, 1300 AE Almere) of persoonlijk gebracht naar het stadhuis, in de brievenbus bij Burgerzaken. Het is ook mogelijk om het digitaal in te dienen via een e-mail naar info@almere.nl.

Je bent niet in Nederland ingeschreven

Lever het aangifteformulier en de nodige stukken persoonlijk in aan de balie van Burgerzaken op afspraak. Maak hiervoor een afspraak door te bellen naar telefoonnummer 14 036 en een afspraak in te plannen voor ‘hervestiging’.

Intrekken van een briefadres

Stuur een e-mail met je verzoek en een kopie van je paspoort of identiteitskaart naar info@almere.nl.

Aanvraagperiode

Heb je een volledig ingevuld aanvraagformulier ingeleverd? Dan zullen wij binnen 6 weken een besluit nemen over je aanvraag. Je krijgt het besluit in een brief of per e-mail. Het kan zijn dat de gemeente nog vragen heeft. In dat geval nemen we contact met je op. Het is daarom belangrijk dat je contactgegevens goed op het aanvraagformulier staan.

Briefadres bij Leger des Heils

Is een briefadres niet mogelijk op een particulier adres? De gemeente Almere heeft het Leger des Heils als instelling aangewezen voor een briefadres. Een briefadres op het adres van het Leger des Heils dient ook via de gemeente Almere aangevraagd te worden. Het aangifteformulier ligt klaar in de centrale hal van het stadhuis, bij de afdeling Burgerzaken.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening