Ondergronds Afvaltransportsysteem voor bedrijven

De meeste winkels in Almere Stad Centrum zijn aangesloten op het OAT-systeem. Ondergronds bevindt zich bij elke inwerpzuil een buffer, waarin het ingeworpen afval wordt verzameld. De buffers zijn aangesloten op een ondergronds netwerk van stalen buizen. Het afval wordt regelmatig met een snelheid van 70 km per uur door de buizen naar de centrale verzamelplaats gezogen. In het gebouw dat ‘De Stofzuiger’ heet, staat naast het politiebureau aan de Baljuwstraat, komt het afval gescheiden binnen en gaat dan de perscontainers in. Daarna wordt het afval vervoerd naar de verwerkingslocaties. 

Het OAT werkt met drie afvalstromen: papier, restafval en bioafval. Voor iedere afvalstroom is er een inwerpzuil. We vragen u daarom uw afval goed gescheiden aan te bieden. Verder staan in het centrum plasticcontainers voor uw plastic verpakkingen, blik/metaal en drinkpakken. De blauwe OAT-units zijn voor papier en karton, de grijze voor restafval en groen voor bioafval.

Aanvraag aansluiting OAT

Neem voor een aansluiting op het OAT contact op via telefoonnummer 14 036 of via almere.nl/contactformulier. 

Aanvragen pas

Alleen bewoners van het centrum kunnen een tweede OAT-pas aanvragen. Die kost 15 euro.

Bedrijven kunnen meerdere passen aanvragen; hier zijn wel kosten aan verbonden. Neem hiervoor contact op via telefoonnummer 14 036 of via www.almere.nl/contactformulier. 

Kosten OAT

Als bedrijf betaalt u voor het aantal keren dat u gebruikmaakt van het systeem. Op basis van het gebruik stelt de gemeente uw factuur samen. De facturering is per kwartaal. 

Aantal stortingen per week        Kosten per kwartaal

Tot 5 stortingen                                   107,-
Tot 10                                                  213,75
Tot 20                                                  427,5
Tot 30                                                  641,25
Tot 45                                                  962,- 

Iedere extra storting boven 45                1,65
(prijzen zijn excl. BTW) 

Duur overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. 

Opzeggen overeenkomst

De overeenkomst wordt opgezegd door één der partijen met een aangetekende brief aan de andere partij; wel met inachtneming van een termijn van tenminste één maand voor de einddatum. Zo niet, dan wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.