Skip to content

Essentaksterfte

Bij de essen links en in het midden zijn kale takken zonder bladeren te zien. De bomen rechts hebben nog veel bladeren.
Bij de boom links zijn kale takken zonder blaadjes te zien. De es rechts heeft nog veel bladeren.

De gemeente Almere verwijdert zieke essen in heel Almere. Dat is niet leuk, maar helaas wel nodig.De essen hebben essentaksterfte, een boomziekte waarbij de takken afsterven. Ook in uw wijk of in bossen en parken bij u in de buurt kunnen essen staan die ziek zijn. Doordat de takken afsterven kunnen ze breken. We willen voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. Maar we willen Almere ook zo groen mogelijk houden. Het verwijderen van de zieke essen gebeurt alleen als het echt nodig is. Op veel plekken planten we nieuwe bomen terug. We gebruiken hiervoor verschillende soorten. Daarmee houden we Almere groen, gevarieerd en aantrekkelijk voor bewoners, vogels en insecten. 

Bomen verwijderen in de hele stad

De zieke essen staan door de hele stad: in bossen en parken en in (de buurt van) woonwijken. De gemeente Almere controleert de essen in Almere regelmatig. We bekijken dan of ze zijn aangetast door essentaksterfte en in welke mate. Afhankelijk van de aantasting en de plaats waar ze staan bepalen we wat we gaan doen en wanneer. Dit is dus per straat verschillend.

Informatieavonden

Almeerders die in de buurt wonen van een aangetaste, zieke es, informeren we per brief en mogen in veel gevallen meedenken over nieuwe bomen. Ook organiseren we informatieavonden. Tijdens deze avonden zijn medewerkers van de gemeente aanwezig en kunt u vragen stellen.

Brief ontvangen?

Heeft u een brief ontvangen met een uitnodiging voor een informatieavond? Dit betekent dat de essen in, of dichtbij, uw straat ziek zijn. Afhankelijk van hoe ziek de bomen zijn bepalen we wat we gaan doen en waarover u mag meedenken.

Om de plannen voor uw straat te bekijken klikt u rechts op de straat. Meedenken over deze plannen? Hier kunt u ook uw keuze aangeven.  

Essentaksterfte in Almere

Almere beheert 800 hectare bos, waarvan de es de meest aanwezige boom is. Daarnaast beheert de gemeente 13.000 essen als straat- en laanbomen. Op dit moment is 63% van alle essen aangetast. De verwachting is dat dit er meer worden. We verwachten dat we uiteindelijk 10.000 zieke essen, die in de straten en lanen staan, moeten verwijderen. Daarnaast verwijderen we ook zieke essen in bossen en parken.

Op veel plekken waar we zieke essen verwijderen, planten we ook weer nieuwe bomen terug. Het duurt een aantal jaren voordat een boom echt groot is. Dit kan in het begin een kaal gezicht zijn. Soms kunnen we niet meteen bomen terug planten. Omdat bewoners in bepaalde gebieden bijvoorbeeld nog mogen meedenken over nieuwe bomen in hun buurt. Niet voor alle essen die we verwijderen planten we nieuwe bomen terug. Dit is afhankelijk van de plek, ruimte en hoeveelheid bomen die er nu staat.

Meer weten over hoe we omgaan met essentaksterfte in Almere? Bekijk het filmpje hieronder.

Zieke essen in woonwijken

Wat vindt u van onze website?