Skip to content

Essentaksterfte

Bij de essen links en in het midden zijn kale takken zonder bladeren te zien. De bomen rechts hebben nog veel bladeren.
Bij de boom links zijn kale takken zonder blaadjes te zien. De es rechts heeft nog veel bladeren.

De gemeente Almere verwijdert zieke essen in heel Almere. Dat is niet leuk, maar helaas wel nodig.De essen hebben essentaksterfte, een boomziekte waarbij de takken afsterven. Ook in uw wijk of in bossen en parken bij u in de buurt kunnen essen staan die ziek zijn. Doordat de takken afsterven kunnen ze breken. We willen voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. Maar we willen Almere ook zo groen mogelijk houden. Het verwijderen van de zieke essen gebeurt alleen als het echt nodig is. Op veel plekken planten we nieuwe bomen terug. We gebruiken hiervoor verschillende soorten. Daarmee houden we Almere groen, gevarieerd en aantrekkelijk voor bewoners, vogels en insecten. 

Online bewonersavonden

De gemeente organiseert de komende maanden een aantal (online) bewonersavonden voor bewoners die zieke essen (in de buurt) van hun straat hebben staan. De betreffende bewoners krijgen hierover een brief met meer informatie. 

Op dinsdag 9 juni is de online bewonersavond voor Literatuurwijk en de Gooise Kant. Tijdens de online bewonersavond zijn boomspecialisten aanwezig van de gemeente Almere. Ga naar de online bewonersavond via stadsgesprekken.almere.nl.

Uitvoering 2020

In verschillende straten blijven de essen voorlopig staan. De bewoners van deze straten hebben hierover een brief gekregen. Het ontwerp waarvoor de bewoners eerder kozen blijft hetzelfde, maar de bomen worden pas vervangen als de ziekte doorzet. Kijk in de kolom rechts onder ‘Uitvoering 2020’ (of op mobiel onderaan deze pagina) om te zien wat de aangepaste ontwerpen zijn in uw straat.

De essen blijven wij regelmatig controleren. Als de aantasting van de essen niet erger wordt, blijven de essen staan. Als de essentaksterfte toch doorzet, worden de essen vervangen. Het gekozen ontwerp voeren we dan alsnog uit.

Wat vindt u van onze website?