Direct naar paginainhoud
menu

De gemeente Almere verwijdert zieke essen in heel Almere. Dat is niet leuk, maar helaas wel nodig. De essen hebben essentaksterfte, een boomziekte waarbij de takken afsterven. Doordat de takken afsterven kunnen ze breken. We willen voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. Ook in uw wijk of in bossen en parken bij u in de buurt kunnen essen staan die ziek zijn.

Het verwijderen van de zieke essen gebeurt als het echt nodig is. Daarom halen we alleen de essen weg die zwaar aangetast zijn. Op veel plekken planten we nieuwe bomen terug. We gebruiken hiervoor verschillende soorten. Zo houden we Almere groen, gevarieerd en aantrekkelijk voor bewoners, vogels en insecten.

Wij betrekken de bewoners, die zieke essen in (de buurt van) hun straat hebben staan, bij de ontwerpfase. Zij krijgen hierover een brief, worden uitgenodigd voor een (online) informatieavond en kunnen stemmen op de boomsoort die wij gaan terugplaatsen. 

De essen blijven we regelmatig controleren. Als de aantasting van de essen niet erger wordt, blijven ze staan. Als de essentaksterfte doorzet, worden de essen vervangen. We markeren ze met een stip. Het gekozen ontwerp voeren we dan alsnog uit. 

In uitvoering 2020/2021

Op dit moment zijn we bezig in de wijken:

  • Almere Hout
  • Oostvaardersbos / Wilgenbos / Buitenhout / De Vaart, Buitenvaart
  • Filmwijk, Veluwsekant
  • Hollandsekant, Literatuurwijk, Gooisekant

Inmiddels zijn de ontwerpfases (informatieavonden en ‘stemrondes’) afgerond. We hebben de balans opgemaakt en de definitieve ontwerpen uitgewerkt. Nu volgt het uitvoeren van het plan. Dat doen wij in de eerste maanden van 2021.

Druk op onderstaande button om naar de digitale kaart te gaan. 

  • In de kaart bij het tabblad ‘Uitvoering 2020/2021’ staat welke essen wij verwijderen en vervangen. 
  • Het tabblad ‘Eindbeeld’ laat zien welke essen voor nu behouden blijven en in de toekomst worden vervangen als de huidige essen aan vervanging toe zijn.
  • De boomsoort die wij terugplanten vindt u ook in beide kaarten terug. Hiervoor hebben de bewoners van deze wijken kunnen stemmen. De boom die de meeste stemmen heeft gekregen, hebben wij verwerkt in de definitieve ontwerpen.

Digitale kaart

Wat vindt u van onze website?