Skip to content

Essentaksterfte

Bij de essen links en in het midden zijn kale takken zonder bladeren te zien. De bomen rechts hebben nog veel bladeren.
Bij de boom links zijn kale takken zonder blaadjes te zien. De es rechts heeft nog veel bladeren.

De gemeente Almere verwijdert zieke essen in heel Almere. Dat is niet leuk, maar helaas wel nodig.De essen hebben essentaksterfte, een boomziekte waarbij de takken afsterven. Ook in uw wijk of in bossen en parken bij u in de buurt kunnen essen staan die ziek zijn. Doordat de takken afsterven kunnen ze breken. We willen voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan. Maar we willen Almere ook zo groen mogelijk houden. Het verwijderen van de zieke essen gebeurt alleen als het echt nodig is. Op veel plekken planten we nieuwe bomen terug. We gebruiken hiervoor verschillende soorten. Daarmee houden we Almere groen, gevarieerd en aantrekkelijk voor bewoners, vogels en insecten. 

Urgente boomverwijdering

De gemeente verwijdert de komende maanden de ernstig zieke essen in een aantal wijken, bossen en parken. De bewoners van de wijken waar bomen worden verwijderd hebben hierover een brief gehad. Op veel plekken waar we zieke essen verwijderen, planten we ook weer nieuwe bomen terug. Op dit moment voeren we niet het hele plan voor de wijken uit. We halen nu alleen de zwaar aangetaste bomen weg. De rest van het plan voeren we later uit. Klik op de gebieden in de kolom rechts onder 'Urgente boomverwijdering' (of op mobiel onderaan deze pagina) om te zien waar de bomen worden verwijderd.

Uitvoering 2020

In 2019 zijn met inwoners de inrichtingsplannen besproken. De inwoners konden stemmen op het ontwerp van hun voorkeur. Hierbij kozen ze ook welke nieuwe bomen er komen. De zieke essen zijn opnieuw nagekeken. De aantasting is minder groot dan verwacht. Daarom veranderen de plannen.

In verschillende straten blijven de essen voorlopig staan. De bewoners van deze straten hebben hierover een brief gekregen. Het ontwerp waarvoor de bewoners eerder kozen blijft hetzelfde, maar de bomen worden pas vervangen als de ziekte doorzet. Kijk in de kolom rechts onder ‘Uitvoering 2020’ (of op mobiel onderaan deze pagina) om te zien wat de aangepaste ontwerpen zijn in uw straat.

De essen blijven wij regelmatig controleren. Als de aantasting van de essen niet erger wordt, blijven de essen staan. Als de essentaksterfte toch doorzet, worden de essen vervangen. Het gekozen ontwerp voeren we dan alsnog uit.

Essentaksterfte in Almere

Almere beheert 800 hectare bos, waarvan de es de meest aanwezige boom is. Daarnaast beheert de gemeente 13.000 essen als straat- en laanbomen. Op dit moment is 63% van alle essen aangetast. De verwachting is dat dit er meer worden. We verwachten dat we uiteindelijk 10.000 zieke essen, die in de straten en lanen staan, moeten verwijderen. Daarnaast verwijderen we ook zieke essen in bossen en parken.

Op veel plekken waar we zieke essen verwijderen, planten we ook weer nieuwe bomen terug. Het duurt een aantal jaren voordat een boom echt groot is. Dit kan in het begin een kaal gezicht zijn. Soms kunnen we niet meteen bomen terug planten. Omdat bewoners in bepaalde gebieden bijvoorbeeld nog mogen meedenken over nieuwe bomen in hun buurt. Niet voor alle essen die we verwijderen planten we nieuwe bomen terug. Dit is afhankelijk van de plek, ruimte en hoeveelheid bomen die er nu staat.

Meer weten over hoe we omgaan met essentaksterfte in Almere? Bekijk het filmpje hieronder.

Wat vindt u van onze website?