Openbare ruimte

Als we het hebben over de openbare ruimte, dan hebben we het over jouw leefomgeving buiten jouw privéterrein. De openbare ruimte is overal om je heen: de straat voor je huis, de speeltuin op de hoek, het park waarin jij wandelt. Het gaat om al het groen en water, de wegen, dreven en speelvoorzieningen: straten, hofjes, pleinen, speeltoestellen, parken, aanlegsteigers, grasvelden, zitbanken en nog veel meer.

Onderhoud

De gemeente zorgt dat  Almere schoon, heel en veilig is. Als gemeente hebben we diverse taken op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de stad. Dat doen we niet alleen, maar samen met andere organisaties en ondernemingen. En met jou, als inwoner van Almere. Samen met haar bewoners en bedrijven wil de gemeente Almere ervoor zorgen dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is en blijft.

Almere investeert veel om de openbare ruimte te onderhouden en vernieuwen. Dit betekent dat de gemeente bomen vervangt en plantsoenen en parken verzorgt. Daarnaast onderhouden we straten, pleinen en parkeervoorzieningen, speelplaatsen en schoolpleinen. Ook zorgt de gemeente ervoor dat het straatmeubilair heel is en goed te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan afvalbakken, bankjes en straatverlichting. Ook onderhoud aan gemeentelijke gebouwen hoort erbij. En veel zaken moeten na een bepaalde tijd vervangen worden. Het doel van onderhoud is alles bruikbaar houden: veilig, heel en schoon, op een niveau dat met de politiek is afgesproken.

Net zoals je in jouw eigen huis keuzes maakt over het onderhoud, vervanging en verbouwing, maakt de gemeente keuzes in onderhoud en beheer. Dus wat er op een bepaald moment op een bepaalde plek in de stad moet gebeuren. En daar betrekken we jullie bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties in de stad zo veel mogelijk bij.

Soorten onderhoud

De gemeente kent verschillende soorten onderhoud:

  1. Onderhoud dat heel geregeld, soms zelfs dagelijks plaatsvindt (bijvoorbeeld maaien, schoffelen, vuil prikken, vuil vegen) heet dagelijks verzorgend onderhoud.
  2. Onderhoud dat slechts af en toe, maar wel regelmatig gebeurt (bijvoorbeeld riool- en bruginspecties, snoeien, bestrijding ongedierte, kleine wegreparaties); het planmatig onderhoud. 
  3. En tot slot is er intensief of vervangend onderhoud dat met grote tussenpozen gebeurt (bijvoorbeeld omvangrijk onderhoud in de wijken, vervanging van fietspaden en bruggen); het groot onderhoud.

Veiligheid

Als het gaat om de veiligheid, wachten we niet tot er ongelukken gebeuren, maar proberen we deze te voorkomen. Met de inbreng van buurtgebruikers en betrokken organisaties, gaat de gemeente na waar overlast en gevaren zijn en bekijken we hoe we deze kunnen verminderen. Per wijk worden vervolgens praktische maatregelen getroffen om de omgeving veiliger te maken. Denk daarbij aan openbare verlichting bijvoorbeeld.

Heb je vragen of ideeën?

De gemeente wil ook graag van jou weten wat er in jouw wijk leeft.

  • Heb je een vraag over het onderhoud in jouw wijk?
  • Heb je een vraag over de veiligheid in jouw wijk?
  • Zie je iets in de wijk wat gevaarlijk is?
  • Hebben jij en jouw buurtbewoners een plan om iets te verbeteren?

Neem dan contact op.