Direct naar paginainhoud
menu

Afmeren in Almere 

Om vaarwegen aantrekkelijk te houden en de natuur te beschermen, hanteert de gemeente Almere regels voor het afmeren van boten. Op deze pagina vind je meer informatie over ligplaatsen en handhaving op onjuist afgemeerde boten en boten die verwaarloosd zijn.

Waar mag ik afmeren?

Op de ligplaatsenkaart hieronder vind je waar je in Almere mag afmeren. Op deze plekken verstoort jouw boot de afwatering en de natuur niet. Je kunt gratis gebruikmaken van de ligplaatsen. Een ligplaatsvergunning of –vignet is niet nodig. Bij de rode plekken mag je niet afmeren. Wanneer je afmeert op een plek die niet op de ligplaatsenkaart staat, riskeer je een boete. 

Heb je een ligplaats toegewezen gekregen, maar wil je die niet (meer), mail dit dan naar havenbeheerverberg dit@almere.nl.

Maatregelen door het coronavirus

In Almere moeten we maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Dit is belangrijk voor de volksgezondheid. Daarom nemen wij ook in onze havens maatregelen:

Regels voor individuele gasten in de gemeentelijke havens:

  1. Houd 1,5 meter afstand.
  2. Blijf thuis als je een of meer van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
  3. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
  4. Schud geen handen.
  5. Communiceer zoveel mogelijk via telefoon (Havenmeester 06 – 51 49 28 58).
  6. Volg de maatregelen aangebracht in de haven.
  7. Gasten die de steiger verlaten, hebben voorrang, houd altijd 1,5 meter afstand.
  8. Kom alleen naar het havenkantoor, blijf buiten het hek.
  9. Volg altijd de aanwijzingen van de havenmeester op.
  10. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel).

Voor passanten:

Het telefoonnummer van de havenmeester is 06 - 51 49 28 58. Passanten wordt gevraagd om de havenmeesters te bellen in plaats van naar het havenkantoor te komen. Telefonisch wordt dan het boxnummer of de ligplaats doorgegeven waar je kunt aanmeren.

LIGPLAATS_V legend

Vaste ligplaatsen

Vaste ligplaatsen kun je aanvragen via het aanvraagformulier.

Passanten ligplaatsen

Gemeentelijke havens vind je in de Havenkom (Almere Haven) en bij het Deventerpad (Almere Stad). Voor de passanten ligplaatsen aan steigers of langs de oevers van plassen en grachten geld dat je maximaal 72 uur af mag meren voor boten tot 4,50 meter. Er zijn hier geen nutsaansluitingen of toiletvoorzieningen aanwezig. Boten groter dan 4,50 meter moeten afmeren in de havens.

Ligplaatsen woonboot

Er zijn geen vrije ligplaatsen voor een woonboot of woonark beschikbaar. Een ligplaats met woonboot is te koop via een makelaar. 

Zelf een steiger plaatsen

Ben je van plan een steiger te plaatsen in eigen water of aan eigen oever, dan ben je vergunningplichtig, een vergunning vraag je aan via omgevingsloket online.

Handhaving afmeren boten

De gemeente handhaaft op boten die op plaatsen liggen waar dat niet is toegestaan en boten die verwaarloosd zijn. Booteigenaren die de regels voor het afmeren overtreden, ontvangen een aankondiging bestuursdwang. Als de eigenaar van de boot onbekend is, wordt de aankondiging aangeplakt op de boot en wordt het voornemen om de boot weg te slepen bekend gemaakt in een publicatie. De booteigenaar heeft tot de in de aankondiging genoemde datum de tijd om de boot juist af te meren. Na deze datum gaat de gemeente over tot verwijdering van de boot. De kosten van verwijdering kunnen worden verhaald op de eigenaar.

Verwijderde boten

Bij het verwijderen van een boot wordt er een proces verbaal opgemaakt en wordt de politie ingelicht. De boot wordt maximaal dertien weken opgeslagen en maximaal twee weken indien het een vaartuigwrak is waarvan de waarde niet in verhouding staat tot de kosten voor de verwijdering, bewaring en afvoer. Als de booteigenaar zich niet binnen de termijn bekend maakt, wordt de boot verkocht of vernietigd. De kosten voor het verwijderen, opslaan en vernietigen van een boot worden indien mogelijk bij de eigenaar in rekening gebracht. Als de boot wordt verkocht, heeft de eigenaar recht op terugbetaling van de opbrengst onder aftrek van de gemaakte kosten.

Niet gebruikte boot of verwijderde boot opvragen?

Heb je een boot die je niet meer gebruikt? Voor inwoners van Almere verwijderen wij de boot tijdelijk kosteloos. Voorwaarde is dat je kunt bewijzen dat de boot jouw eigendom is. Is jouw boot verwijderd zonder dat je opdracht gegeven had en wilt je de boot terug? Gebruik in beide gevallen het formulier via de knop hieronder.

Melding openbare ruimte

Heb je vragen? Neem dan contact op met 14 036.

Waterbodemhoogtekaart Havenkom

Via deze link vind je de waterbodemhoogte kaart van de Havenkom in Almere Haven. De peildatum is januari 2014 en de aangegeven waarde (bodemhoogte) is in meters ten opzichte van NAP. De onderlinge afstand tussen de rode peilpunten is 1,0 m.

Het waterpeil varieert. Het zomerstreefpeil is -0,20 m NAP en het winterstreefpeil -0,40 m NAP. Ook is het gebied gevoelig voor effecten van regen en wind. Hierdoor varieert het waterpeil.

Wat vindt u van onze website?