Inzage bouwarchief

Wanneer je informatie nodig hebt over een bouwvergunning, dan vraag je deze op uit het bouwarchief. Dit is zowel voor woningen als bedrijfspanden op te vragen.

In het bouwarchief vind je de volgende informatie:

  • de bouwvergunning
  • (ver)bouwtekeningen
  • constructieberekeningen en constructietekeningen
  • sonderingsrapporten
  • palenplan

Het is ook mogelijk om een verzoek te doen voor het inzien van een vergunning brandveilig gebruik of een milieuvergunning. Gebruik hiervoor het contactformulier en vermeld hierin je verzoek.

Rioleringsgegevens, elektra, kabels en leidingen zijn geen verplichte gegevens voor een bouwvergunning. Daarom zijn die gegevens niet aanwezig.Voor deze informatie kun je een melding indienen via de pagina: Melding openbare ruimte.

Afhandelingstermijn aanvraag bouwarchief

Een aanvraag wordt binnen 2 weken afgehandeld.

Inzage lopende aanvraag of onlangs verleende bouwvergunning

Een bouwvergunning waarvan de aanvraag nog lopende is óf maximaal 6 weken geleden is verleend, is ook in te zien. Neem hiervoor telefonisch contact op met 14 036 of vul het contactformulier in.

Kosten

Aan inzage bouwarchief zijn leges verbonden; je kunt deze vinden in de legesverordening. De tarieven staan in hoofdstuk 6, onder overige verstrekte diensten, nasporing 2.6.6.1. De kosten per aanvraag inzage bouwarchief zijn € 22,35. Er wordt geen BTW berekend over deze leges.

Aanvragen inzage bouwarchief

Inzage in het bouwarchief vraag je aan via een digitaal aanvraagformulier. De door jou opgevraagde informatie ontvang je per e-mail.

In uitzonderingssituaties kan het voorkomen dat er geen digitale bouwgegevens beschikbaar zijn. In dat geval zijn de gegevens wel in het papieren bouwarchief in te zien. Wanneer dat het geval is wordt er telefonisch contact opgenomen en in overleg een afspraak gemaakt om op het Stadhuis het bouwarchief in te zien.

Je hoeft geen eigenaar van het pand te zijn om een inzage bouwarchief op te vragen.

Inloggen met DigiD

Heb je nog geen DigiD? Deze vraag je aan via digid.nl.

Lukt het om een andere reden niet om het digitale aanvraagformulier in te vullen? Bel dan naar 14036 of vul het contactformulier in.

Aanvragen inzage bouwdossier/vergunningen (DigiD)