Geboorte levenloos kind

Een kind dat voor of bij de geboorte overlijdt, is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u zo goed mogelijk te helpen bij de aangifte van uw overleden kindje. U kunt online een afspraak maken om aangifte hiervoor te doen en de beslissing nemen om uw kind op te nemen in de Basisregistratie Personen (BRP).

Afspraak maken

Of bel 14 036. De uitvaartondernemer kan de aangifte ook voor u doen.

Tijdens de afspraak maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op.

Meenemen naar uw afspraak

  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • een verklaring van de arts waaruit blijkt dat u bevallen bent van een levenloos geboren kind (A-verklaring);
  • een doodsoorzaakverklaring (B-verklaring);
  • een uittreksel of afschrift van de erkenningsakte (als u dit heeft);
  • een afschrift van de akte van naamskeuze (als u dit heeft).

Uw kind opnemen in de Basisregistratie Personen (BRP)

Heeft u een tijd geleden een overleden kind ter wereld gebracht, dan kunt u de gegevens van uw kind ook achteraf toevoegen.

Neem het volgende mee naar uw afspraak:

  • een afschrift van de geboorteakte;
  • uw geldige identiteitsbewijs;
  • uw trouwboekje of partnerschapsboekje, als u uw kind wilt laten inschrijven in het boekje.

Begraven of cremeren

Om uw kindje te kunnen begraven of cremeren heeft u toestemming (verlof) van de gemeente nodig. Dit verlof krijgt u direct bij de aangifte van geboorte van uw kind in Almere. Als de zwangerschap korter dan 24 weken was, is verlof wettelijk niet verplicht. 

Vlinderveld Almere

Het Vlinderveld in Almere is een begraafplaats voor kinderen die voor de 24ste week van de zwangerschap zijn geboren. Lees voor meer informatie verder op de website van Yarden.