Skip to content

Verhuizen naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist en daar langer dan acht maanden verblijft, moet u dit melden bij de gemeente. Dit kunt u vanaf vijf dagen voor de verhuizing tot en met de dag van vertrek doen. Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP).

Belangrijk is dat u eerst de documenten ophaalt en u zich dan pas uit laat schrijven.

Alle woonachtigen van hetzelfde adres verhuizen naar het buitenland

Als alle woonachtigen van hetzelfde adres langer dan acht maanden naar het buitenland verhuizen, kunt u de verhuizing online doorgeven. U kunt daarbij ook direct de verhuizing van meeverhuizende gezinsleden doorgeven.

Niet alle woonachtigen van hetzelfde adres verhuizen naar het buitenland

Blijven er één of meerdere woonachtigen op het oude adres wonen? Dan moeten de woonachtigen die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij Burgerzaken in het stadhuis. Dit geldt ook voor kinderen. 

Emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar

Verhuizen kinderen onder de 16 jaar zonder gezaghouder(s)? Dan moeten zowel het kind als een gezaghouder zich persoonlijk melden. Maak hiervoor een afspraak.
Bent u getrouwd en beide gezaghouders van kinderen onder de 16 jaar, dan kan een van u met het kind of kinderen naar de afspraak komen om zich te melden voor het vertrek naar het buitenland. De andere gezaghouder moet schriftelijk toestemming geven voor het vertrek van zijn/haar kind(eren), inclusief zijn/haar handtekening. Deze brief kan, samen met een kopie van zijn/haar paspoort worden meegegeven aan de ouder die aanwezig is op de afspraak.

Verhuizing naar het buitenland doorgeven 

Let op

Verhuist u naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba? Geef uw verhuizing dan zo kort mogelijk voor vertrek (op de dag zelf of de dag voor vertrek) persoonlijk door bij Burgerzaken in het stadhuis. U kunt dan meteen een bewijs van uitschrijving aanvragen. Deze heeft u nodig voor de plaatselijke autoriteiten. Maak hiervoor een afspraak.

Kosten

Het doorgeven van uw emigratie is kosteloos.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig voor de buitenlandse autoriteiten? Vraag hier dan om als u uw verhuizing naar het buitenland doorgeeft. Voor vertrek kunt u een verklaring van voorgenomen vertrek aanvragen. Op de dag van vertrek kunt u een bewijs van uitschrijving aanvragen. De kosten hiervoor zijn hetzelfde als de kosten voor een uittreksel. De tarieven voor het uittreksel vindt u bij Tarieven Burgerzaken.

Als u vanuit Nederland naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vertrekt, is het bewijs van uitschrijving gratis.

Na uw emigratie kunt u het bewijs van uitschrijving aanvragen bij een RNI-gemeente (Register Niet Ingezetenen). Daar worden uw emigratiegegevens naartoe gestuurd.

Remigreren

Wilt u zich in uw land van herkomst hervestigen (remigreren)? Kijk dan voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid en de Sociale Verzekeringsbank.

Verhuizen in het buitenland

Verhuist u in het buitenland en heeft u nog een koopwoning in Nederland, dan moet u dit doorgeven. Dit doet u bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen. Op rijksoverheid.nl vindt u deze RNI-gemeenten (Registratie Niet-Ingezetenen) en meer informatie hierover.

Veelgestelde vragen verhuizen naar het buitenland
Ik ben van plan korter dan acht maanden in het buitenland te verblijven. Moet ik een melding doen?

Nee, als u van plan bent korter dan acht maanden in het buitenland verblijven, hoeft u geen melding bij de gemeente te doen.

Wat vindt u van onze website?