Skip to content

Verhuizen naar of binnen Almere

Als u naar of binnen de gemeente Almere verhuist, moet u dat melden bij de gemeente. Dit kunt u maximaal vier weken vóór de verhuizing tot uiterlijk vijf dagen na de verhuizing online doen (DigiD verplicht). Uw verhuizing wordt dan verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Zodra uw verhuizing is verwerkt, ontvangt u een bevestiging op uw nieuwe adres.

Verhuizing doorgeven

Het is niet mogelijk om als meerderjarige de verhuizing van een ander meerderjarige door te geven. Dat moet die persoon zelf doen. Neem een kijkje naar onderstaande lijst, daar staat vermeld wie een verhuizing kan doorgeven.

Wie kan de verhuizing doorgeven?

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
 • een ouder, voogd of verzorger voor minderjarig(e) kind(eren);
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar;
 • samenwonende ouder(s) en meerderjarig(e) kind(eren) voor elkaar;
 • de curator/bewindvoerder voor een persoon die onder curatele/bewind is gesteld; 

Benodigdheden

Voor het doorgeven van de verhuizing naar of binnen Almere heeft u het volgende nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs;
 • uw huur- of koopcontract (of het kadastrale nummer, te vinden op de koopakte);
 • als u bij iemand gaat inwonen: schriftelijke toestemming* van de hoofdbewoner en (een kopie van) een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;
 • als u als curator of bewindvoerder een verhuizing doorgeeft: een bewijs van de machtiging.

* De schriftelijke toestemming is verwerkt in het online verhuisformulier.

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Veelgestelde vragen verhuizen
Wat moet ik doen als ik mijn doorgegeven verhuizing wil intrekken?

Indien een verhuizing niet doorgaat hebben wij een geschreven verklaring van u nodig. Deze kunt u mailen naar info@almere.nl, per post versturen naar Postbus 200, 1300 AE Almere of persoonlijk afgeven bij de balie van burgerzaken. De verklaring dient voorzien te zijn van een handtekening, kopie identiteitsbewijs en alle gegevens omtrent het oude en "nieuwe" adres.

Kan ik verhuisaangifte doen als ik op de kavel woon en nog niet in het huis?

Nee, dat kan niet. Als u op de kavel woont (in een caravan bijvoorbeeld), kunt u niet ingeschreven worden. Dat kan pas als het huis is opgeleverd doordat de instantie BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) is langs geweest en het huis bewoonbaar heeft verklaard.  

Kan ik een briefadres aanvragen ter overbrugging van twee koopwoningen?

Ja, dat kan, mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U beschikt als aanvrager niet over een woonadres (minder dan zes maanden)
 • Er bewijs is dat de oude woning is verkocht met opleverings- /overdrachtsdatum

Meer informatie Aanvragen briefadres

Wat heb ik nodig als ik bij iemand ga inwonen?

Als u bij iemand gaat inwonen, moet de hoofdbewoner van het adres schriftelijk toestemming geven. De schriftelijke toestemming is verwerkt in het digitale verhuisformulier. In het formulier kunt u aangeven dat u bij iemand gaat inwonen.

Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

 • het soort identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;
 • het nummer van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;
 • het burgerservicenummer van de hoofdbewoner;
 • de voornaam en achternaam van de hoofdbewoner.
Ik ben te laat met het doorgeven van mijn verhuizing. Wat nu?

Uw verhuizing kunt u maximaal vier weken vóór de verhuizing tot uiterlijk vijf werkdagen na de verhuizing doorgeven. De datum van uw verhuizing geldt dan als verhuisdatum.

Geeft u de verhuizing later door dan vijf werkdagen na de verhuizing? Dan geldt de datum van aangifte als verhuisdatum. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering of uw parkeervergunning.

Wat is het verschil tussen inwonen en kamerhuur?

Als u gaat inwonen, gaat u bij iemand wonen. Dit kan bij uw partner zijn (samenwonen). Maar ook bij een vriend(in), bij ouder(s) en/of verzorger(s) of een bekende. Als u gaat inwonen, heeft de gemeente schriftelijke toestemming en (een kopie) van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner nodig.

Bij kamerhuur gaat u een kamer bewonen die u zelfstandig huurt. Als u een kamer gaat huren, heeft de gemeente een kopie van uw huurcontract nodig.

Hoe geef ik een verhuizing door als ik samenwoon, maar niet getrouwd ben of een geregistreerd partnerschap heb?

U kunt aangifte doen voor uw partner wanneer u getrouwd of geregistreerd partner bent. Als u samenwoont, moeten u en uw partner apart aangifte doen.

Vanaf welke leeftijd mag ik zelf mijn verhuizing doorgeven?

Als u 16 jaar of ouder bent, kunt u zelf uw verhuizing doorgeven.

Bent u jonger dan 16 en verhuist u met uw gezaghoudende ouder(s) mee? Dan kan één van uw ouders dit aangeven in het digitale formulier. Deze persoon logt hiervoor in met de eigen DigiD.

Verhuist u zonder uw ouder(s)? Zorg er dan voor dat u een DigiD heeft en via www.digid.nl/machtigen iemand machtigt om de verhuizing door te geven. 

Welke overheidsinstanties krijgen bericht nadat ik mijn verhuizing heb doorgegeven?

Alle (overheids)instanties die aangesloten zijn op het landelijke BRP-netwerk ontvangen automatisch bericht als uw verhuizing verwerkt is in de BRP van de gemeente Almere.

(Overheids)instanties die automatisch bericht krijgen zijn onder andere: 

 • de Belastingdienst;
 • RDW;
 • SVB;
 • Pensioenfondsen;
 • Zorgverzekeraars;
 • Entadministratie.

Commerciële organisaties zoals banken ontvangen geen bericht van uw verhuizing. Dit moet u zelf doorgeven.

Ik zit in de gevangenis en moet een verhuizing doorgeven. Hoe kan ik dit doen?

Het verhuisformulier is verkrijgbaar in de gevangenis. U kunt dit navragen bij uw contactpersoon binnen de gevangenis.

Ik ga verhuizen vanuit Almere naar een andere gemeente. Hoe geef ik dit door?

Als u verhuist van de gemeente Almere naar een andere gemeente in Nederland, dient u uw verhuizing door te geven aan de gemeente waarin u zich gaat vestigen.

De gemeente Almere ontvangt vervolgens automatisch bericht van het feit dat u verhuisd bent. U hoeft de Almere dus niet te laten weten dat u verhuist.

Wat vindt u van onze website?