Direct naar paginainhoud
menu

Werkgevers en andere organisaties kunnen vragen om een Verklaring omtrent gedrag, een VOG. De Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of u de VOG krijgt. Binnen 2 tot 4 weken hoort u of u de VOG krijgt.

Heeft uw (toekomstige) werkgever online een aanvraag voor uw VOG gedaan? Dan kunt u online de aanvraag doen via het linkje dat u in de mail krijgt. Kijk voor meer informatie hierover op justis.nl

VOG aanvragen op stadhuis

Maakt uw werkgever of opdrachtgever geen gebruik van een online aanvraag, of heeft u de VOG voor een ander doel nodig? Dan kunt u zelf de aanvraag doen bij de gemeente. Dit kan niet online, maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Voorwaarden

 • u bent ingeschreven als inwoner van de gemeente Almere;
 • u vraagt de verklaring aan op verzoek van een werkgever of opdrachtgever of;
 • u kunt aantonen dat een VOG nodig is door bijvoorbeeld informatie van een website of een wettelijke bepaling.

Meenemen naar uw afspraak

 • een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs);

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier uit juni 2020. U ontvangt dit formulier meestal van degene die de VOG aan u vraagt. Kijk voor het juiste aanvraagformulier op de website van het Ministerie

 • vraagt u een VOG aan voor iemand anders? Neem dan ook het ingevulde machtigingsformulier mee. Daarnaast heeft u ook een kopie van de identiteitsbewijs nodig van de persoon die u gemachtigd heeft;

 • u moet betalen voor de VOG. Kijk hiervoor bij onze tarieven.

Tijdens uw afspraak controleren wij uw aanvraagformulier. Vanuit de werkgever of opdrachtgever moet alles ingevuld zijn, inclusief stempels en/of handtekeningen. Anders kunt u geen aanvraag doen.

Spoedprocedure VOG

U kunt de VOG met spoed aanvragen in verband met:

 • een adoptieprocedure;
 • voor een werkgever in het buitenland;
 • bij een benoeming tot gedeputeerde of wethouder;
 • kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger.

Wilt u een spoedprocedure starten, meld dit bij uw afspraak. Als uw aanvraag is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid krijgt u de VOG binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

Heeft u vragen over de VOG of de voortgang van uw aanvraag, informeer bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Veelgestelde vragen Verklaring Omtrent het Gedrag

Waar vraag ik een VOG aan als ik geen vaste woon- of verblijfplaats heb?

Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats en uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) kunnen voor de aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag terecht bij Justis.

Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

Wat vindt u van onze website?