Direct naar paginainhoud

Belevingsonderzoek

Als voorbereiding op het groot onderhoud onderzochten we in 2021 hoe de bewoners van Muziekwijk Zuid hun buurt ervaren. Tijdens het onderzoek gaven zij hun mening kunnen: toekomstbestendigheid, groen en recreatie, participatiemogelijkheden, verkeersveiligheid en sociale veiligheid. In totaal reageerden ongeveer 360 buurtbewoners namens hun huishouden.

Op deze pagina vind je een korte samenvatting van de resultaten per thema. Wil je het volledige rapport lezen? Neem contact met op met de omgevingsmanager via muziekwijkzuid@dusseldorp.nu.

Toekomstbestendigheid

De meeste buurtbewoners hebben weinig tot geen wateroverlast in en rondom hun huis. Toch geeft een deel van de wijkbewoners aan hier wél regelmatig last van te hebben. Bewoners geven aan bereid te zijn om hun eigen tuin toekomstbestendiger te maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van een regenton of door een aantal stoeptegels te vervangen voor groen. Ook vindt een groot deel van de wijkbewoners het een goed idee dat de gemeente de openbare ruimte gaat gebruiken om het teveel aan regenwater op te vangen.

In de zomer is er veel sprake van warmte en benauwdheid buitenshuis. Veel bewoners geven daarom aan behoefte te hebben aan meer schaduwrijke plekken met bomen in de wijk. Ook verzakkingen en hoogteverschillen zorgen op veel plaatsen in de wijk voor hinder.

Veel bewoners uit de wijk verwachten dat klimaatverandering in de toekomst voor problemen gaat zorgen, als de Muziekwijk blijft zoals hij nu is.

Groen en recreatie

De helft van de bewoners van Muziekwijk Zuid vindt dat er voldoende openbaar groen is, maar geeft wel aan dat de kwaliteit van het openbaar groen beter kan. Over de kwaliteit van de openbare speelgelegenheden in de buurt zijn de meningen verdeeld. Bewoners van de wijk geven aan graag meer en verbeterde zitgelegenheden, sportgelegenheden, ontmoetingsplekken en recreatiegebieden voor alle leeftijden te willen. Ook zou de inrichting van de parkzones (aaneengesloten gebieden met parken en plantsoenen) volgens de bewoners beter kunnen.

Participatiemogelijkheden

Verreweg de meeste buurtbewoners vinden het fijn om in de buurt te wonen. Iets minder dan de helft geeft aan zich bij de wijk betrokken te voelen. Buurtbewoners zijn bereid om bij te dragen aan een fijnere en meer duurzame buurt. Veel bewoners geven aan actief mee te willen denken over de inrichting van de wijk, maar niet iedereen wil actief meedoen in het onderhoud van de wijk. Ook niet als dit ervoor zorgt dat de wijk mooier wordt ingericht.

Niet alle bewoners hebben het gevoel dat klachten over de openbare ruimte door de gemeente altijd even goed worden afgehandeld. Er is dus ruimte voor verbetering. Ook ervaren de bewoners dat er in het verleden te weinig mogelijkheden zijn geweest om mee te denken over de inrichting van de wijk. Meer dan de helft van de bewoners van geeft aan dat het onderhoud van de openbare ruimte in Muziekwijk Zuid onvoldoende is.

Verkeersveiligheid

Buurtbewoners vinden de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers voldoende. De verkeersveiligheid rondom winkels, scholen en speelplekken kunnen op verschillende plaatsen verbeterd worden. Het verschilt per straat of de bewoners vinden dat er meer verkeersremmende maatregelen nodig zijn. Veel bewoners vinden het goed als hun straat wordt omgevormd tot een eenrichtingsstraat als er hierdoor meer ruimte vrijkomt voor parkeren of groen. Veel bewoners geven aan meer parkeerplekken te willen in hun straat. Over het aantal oplaadplekken voor elektrische auto’s in de wijk zijn de meningen verdeeld.

Sociale veiligheid

De meeste buurtbewoners geven aan dat ze de wijk veilig genoeg vinden voor kinderen en dat de verlichting op veel plekken in de wijk goed genoeg is. Wel geeft 20% van de bewoners aan verbeteringsmogelijkheden te zien voor bepaalde plekken in de wijk, bijvoorbeeld door het beperken van onoverzichtelijke plekken (verstopplekken) in de wijk die een onveilig gevoel geven. Ten slotte zijn de meningen erg verdeeld over de vraag hoeveel sprake er is van vandalisme in de wijk.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening