Direct naar paginainhoud

Noorderplassen West

De wijk Noorderplassen West is nog volop in beweging. De komende jaren bouwen we verder op de kwaliteiten van de wijk.

Ontwikkelingen

Uitslag verkeersonderzoeken Noorderplassen

In 2019 is in opdracht van de gemeente een rapport geschreven door de Antea Group over de verkeerssituatie in Noorderplassen West. Op basis van dit rapport zijn 4 verkeersmaatregelen doorgevoerd in de wijk. Goudappel BV heeft in opdracht van de gemeente onderzocht wat het effect is van die maatregelen en welke invloed de toekomstige ontwikkeling van Isla Bonita heeft op de verkeerssituatie in de wijk.

Conclusies Goudappel BV

De conclusie van Goudappel BV over de 4 genomen maatregelen is dat die hebben gewerkt voor de verbetering van de veiligheid, de doorstroming van het verkeer en voldoende parkeergelegenheid bij de scholen.
Volgens Goudappel - en de Antea Group - is een tweede ontsluiting van de wijk niet nodig. De gemiddelde vertraging die ontstaat in de ochtendspits is beperkt en kort. De drukte ontstaat rond de aanvangstijden van de twee scholen aan de Grootzeil. De vertraging is tussen 08.10 en 08.25 uur en de reistijd neemt dan toe met gemiddeld 2 minuten en 30 seconden. Goudappel concludeert dat deze vertraging niet voldoende aanleiding is voor een tweede ontsluiting van de wijk. Ook hebben de huidige wegen voldoende capaciteit om het toekomstige extra verkeer vanuit Isla Bonita op te vangen.

Inzage rapporten verkeersonderzoek

Lees op almere.notubiz.nl de raadsbrief en de rapporten van Goudappel BV: Evaluatie maatregelen Noorderplassen West en Toekomstige ontsluiting La Isla Bonita (pdf, 34.7 Mb). Je kunt deze documenten ook opvragen via info@almere.nl.

Ontwikkeling van de 4 Kwadranten 

De 4 Kwadranten is een project in het bos in Noorderplassen-West. Hier wordt een woonwijk in het groen gebouwd. Projectontwikkelaar BPD zal 76 verschillende soorten woningen bouwen. De woningen zijn grondgebonden. Er wordt een watergang gegraven, met een brug eroverheen. Ook wordt er meer groen aangeplant, fietspaden aangelegd en een autoweg aangelegd die aansluit op de Boegdreef.
Op bijgaande tekening is het plan weergegeven.

Meer informatie over het project dat Klavervier heet, staat op de website van de ontwikkelaar nieuwbouw-klavervier.nl

Planning werkzaamheden

Het gebied van de 4 kwadranten is opgehoogd met zand. In het najaar van 2023 starten we met het bouwrijp maken van het gebied. De nutsbedrijven gaan dan kabels en leidingen aanleggen. Daarna kan de bouw van de woningen beginnen.

Tijdens deze werkzaamheden zijn het Gerrie Knetemannpad en het Michelinpad afgesloten. De omleidingsroute loopt via bestaande fietspaden in Noorderplassen-West. De route is met gele omleidingsborden aangegeven. De omleiding geldt totdat de eerste woningen worden opgeleverd. Naar verwachting is dat halverwege 2025.

Verlengen gracht Bezaan en Knetemannpad

Inrichtingsplan vastgesteld

De gemeente heeft het inrichtingsplan voor het verlengen van de gracht van Bezaan en het afmaken van het Gerrie Knetemannpad vastgesteld. Het Gerrie Knetemannpad wordt doorgetrokken en aangesloten op de dijk. Ook wordt het Gerrie Knetemannpad versmald naar een fietspad van 3,5 meter om het fietsnetwerk in Noorderplassen compleet te maken. Het verlengen van de gracht van Bezaan is een onderdeel van de route die de afwatering van Almere Poort naar Noorderplassen mogelijk maakt. Op de plek waar de gracht het Gerrie Knetemannpad kruist komt een nieuwe brug. Daarnaast bouwen we een nieuwe brug in het Gerrie Knetemannpad, nabij de dijk, over de ecologische verbindingszone. Het fietspad vormt daar geen hindernis voor planten en dieren.

In 2023 wordt het plan technisch verder uitgewerkt. De benodigde vergunningen worden aangevraagd en er wordt een aannemer gezocht die het werk gaat uitvoeren.

Isla Bonita

Het eiland Isla Bonita is een bouwlocatie in Noorderplassen West. In juli 2022 begon de zoektocht naar een geschikte ontwikkelaar om van het eiland een aantrekkelijke woonomgeving te maken. De tender voor het selecteren van een ontwikkelaar is nog bezig. De plannen van de ontwikkelaars moeten passen binnen het geldende bestemmingsplan.

Schotse hooglanders

De Schotse hooglanders zijn verplaatst naar het Lepelaarpad.

Peak: appartementen aan het Wimpelplantsoen

Afgelopen zomer is de bouw van 51 appartementen aan het Wimpelplantsoen van start gegaan. Het project heet Peak en op peaknoorderplassen.nl is er meer over het project te lezen.

De ontwikkelaar van het project Peak verwacht ruim anderhalf jaar nodig te hebben voor de bouw. Als de bouw klaar is gaat de gemeente het terrein rond het gebouw inrichten.

Route voor het bouwverkeer Wimpelplantsoen en Isla Bonita

Er is een bouwroute gemaakt voor het vrachtverkeer van en naar Wimpelplantsoen. De bouwroute is nu in gebruik voor de bouw van het appartementengebouw aan het Wimpelplantsoen en wordt later ook gebruikt voor Isla Bonita. Op het kaartje is de bouwroute met een rode lijn aangegeven.

De route maakt deels gebruik van de eerdere bouwroute. Vanaf de rotonde in de Boegdreef loopt de route richting Almere Pampus. Daar sluit deze aan op de bestaande bouwweg langs de akkers van Pampus. Daar gaat deze rechtsaf, via de bestaande bouwweg door het bos. De bouwroute kruist vervolgens het Gerrie Knetemannpad en sluit aan op de keerlus van de busbaan. Tot aan het Kraaiennest rijdt het vrachtverkeer over de busbaan. Bij het Kraaiennest verlaat het vrachtverkeer de busbaan en bereikt de bouwlocatie op het Wimpelplantsoen.

Voor de afvoer wordt de route in de omgekeerde volgorde gereden.

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening