Direct naar paginainhoud

Noorderplassen West

De wijk is nog volop in beweging en komende jaren bouwen we verder op de kwaliteiten van de wijk.

Grootzeil Noorderplassen-West deels afgesloten van 14 augustus tot 6 oktober

Vanaf 14 augustus tot 6 oktober vinden wegwerkzaamheden plaats aan Grootzeil. De weg wordt vanaf de kruising met Kraaiennest tot aan de busbaan in 4 fasen hersteld. Steeds 1 deel is afgesloten. Verkeer van en naar Noorderplassen-West wordt omgeleid via Boelijn. Houd rekening met toename van verkeer en extra reistijd. De verwachting is dat de wegwerkzaamheden op 6 oktober klaar zijn. De fiets- en voetpaden langs Grootzeil blijven bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden worden de huiscontainers volgens schema geleegd.

Onderhoud nodig

De weg is toe aan onderhoud. De verzakkingen die op veel plekken zijn ontstaan, gaan we herstellen. We verwijderen de bestaande betonstraatstenen en vervangen deze voor nieuwe. De huidige inrichting blijft dezelfde. Aannemer Infradijk b.v. voert de werkzaamheden uit.

Uitvoering in 4 fasen

We voeren het werk uit in 4 fasen. Startpunt van de werkzaamheden is de kruising met het Kraaiennest. Deze kruising is weer bereikbaar als de scholen op 4 september starten. Daarna schuift het werk steeds verder op richting de busbaan. Woon je aan Grootzeil of aan een van de zijwegen, dan kan het per fase verschillen hoe je je woning bereikt: via Kombuis en Grootzeil of via de andere kant via Boelijn, Octant en Grootzeil. Helaas kunnen we niet vooraf aangeven wanneer de volgende fase precies begint. Op de borden bij de kruising Kombuis/Grootzeil en bij Octant staat steeds aangegeven tot waar Grootzeil bereikbaar is. Hou de borden dus goed in de gaten voor de laatste informatie. De parkeervakken langs Grootzeil zijn tijdens de deelwerkzaamheden niet bereikbaar. Verplaats uw auto op tijd.

  • Fase 1 kruising Kraaiennest tot Sprietzeil afgesloten
  • Fase 2 kruising Sprietzeil tot Stormzeil afgesloten
  • Fase 3 kruising Stormzeil / Wimpelplantsoen tot parkeerplaats Grootzeil 190-216 afgesloten (parkeerplaats bereikbaar).
    De opstelplaats voor de huiscontainers nabij Wimpelplantsoen verplaatst tijdens het werk naar het parkeervak buiten het werkgebied.
  • Fase 4 parkeerplaats Grootzeil 190-216 (parkeerplaats bereikbaar) tot en met kruising Bramzeil
    Tijdens dit deel zijn de ondergrondse containers niet bereikbaar en worden niet geleegd. Gebruik de tijdelijke bovengrondse containers ter hoogte van de parkeerplaats om je afval weg te gooien..

Ontwikkeling van de 4 Kwadranten 

De 4 Kwadranten is een project in het bos in Noorderplassen-West. Hier wordt een woonwijk in het groen gebouwd. Projectontwikkelaar BPD zal 76 verschillende soorten woningen bouwen. De woningen zijn grondgebonden. Er wordt een watergang gegraven, met een brug eroverheen. Ook wordt er meer groen aangeplant, fietspaden aangelegd en een autoweg aangelegd die aansluit op de Boegdreef.
Op bijgaande tekening is het plan weergegeven.

Meer informatie over het project dat Klavervier heet, staat op de website van de ontwikkelaar nieuwbouw-klavervier.nl

Planning werkzaamheden

Het gebied van de 4 kwadranten is opgehoogd met zand. In het najaar van 2023 starten we met het bouwrijp maken van het gebied. De nutsbedrijven gaan dan kabels en leidingen aanleggen. Daarna kan de bouw van de woningen beginnen.

Tijdens deze werkzaamheden zijn het Gerrie Knetemannpad en het Michelinpad afgesloten. De omleidingsroute loopt via bestaande fietspaden in Noorderplassen-West. De route is met gele omleidingsborden aangegeven. De omleiding geldt totdat de eerste woningen worden opgeleverd. Naar verwachting is dat halverwege 2025.

Verlengen gracht Bezaan en Knetemannpad

Inrichtingsplan vastgesteld

De gemeente heeft het inrichtingsplan voor het verlengen van de gracht van Bezaan en het afmaken van het Gerrie Knetemannpad vastgesteld. Het Gerrie Knetemannpad wordt doorgetrokken en aangesloten op de dijk. Ook wordt het Gerrie Knetemannpad versmald naar een fietspad van 3.50 meter om het fietsnetwerk in Noorderplassen compleet te maken. Het verlengen van de gracht van Bezaan is een onderdeel van de route die de afwatering van Almere Poort naar Noorderplassen mogelijk maakt. Op de plek waar de gracht het Gerrie Knetemannpad kruist komt een nieuwe brug. Daarnaast bouwen we een nieuwe brug in het Gerrie Knetemannpad, nabij de dijk, over de ecologische verbindingszone. Het fietspad vormt daar geen hindernis voor planten en dieren.

In 2023 wordt het plan technisch verder uitgewerkt. De benodigde vergunningen worden aangevraagd en er wordt een aannemer gezocht die het werk gaat uitvoeren.

Isla Bonita

Het eiland Isla Bonita is een bouwlocatie in Noorderplassen West. In juli 2022 begon de zoektocht naar een geschikte ontwikkelaar om van het eiland een aantrekkelijke woonomgeving te maken. De tender voor het selecteren van een ontwikkelaar is nog bezig. De plannen van de ontwikkelaars moeten passen binnen het geldende bestemmingsplan.

Schotse hooglanders

De Schotse hooglanders zijn verplaatst naar het Lepelaarpad.

Peak: appartementen aan het Wimpelplantsoen

Afgelopen zomer is de bouw van 51 appartementen aan het Wimpelplantsoen van start gegaan. Het project heet Peak en op peaknoorderplassen.nl is er meer over het project te lezen.

De ontwikkelaar van het project Peak verwacht ruim anderhalf jaar nodig te hebben voor de bouw. Als de bouw klaar is gaat de gemeente het terrein rond het gebouw inrichten.

Route voor het bouwverkeer Wimpelplantsoen en Isla Bonita

Er is een bouwroute gemaakt voor het vrachtverkeer van- en naar Wimpelplantsoen. De bouwroute is nu in gebruik voor de bouw van het appartementengebouw aan het Wimpelplantsoen en wordt later ook gebruikt voor Isla Bonita. Op het kaartje is de bouwroute met een rode lijn aangegeven.

De route maakt deels gebruik van de eerdere bouwroute. Vanaf de rotonde in de Boegdreef loopt de route richting Almere Pampus. Daar sluit deze aan op de bestaande bouwweg langs de akkers van Almere Pampus. Daar gaat deze rechtsaf, via de bestaande bouwweg door het bos. De bouwroute kruist vervolgens het Gerrie Knetemannpad en sluit aan op de keerlus van de busbaan. Tot aan het Kraaiennest rijdt het vrachtverkeer over de busbaan. Bij het Kraaiennest verlaat het vrachtverkeer de busbaan en bereikt de bouwlocatie op het Wimpelplantsoen.

Voor de afvoer wordt de route in de omgekeerde volgorde gereden.

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening