Oranje Huis

Wat is het Oranje Huis?

Een Oranje Huis is een blijf-van-m’n-lijf-huis nieuwe stijl. Nieuw is dat het probleem van huiselijk geweld niet langer wordt verstopt op een geheime locatie. Een Oranje Huis is zichtbaar en herkenbaar. Er is hulp voor alle gezinsleden. Het doel is niet per se het beëindigen van relaties, maar juist het stoppen van geweld.

Bij opvang in een Oranje Huis kunnen vrouwen en kinderen in contact blijven met vrienden en familie en hun weerbaarheid vergroten. In Alkmaar en Amsterdam zijn al ervaringen opgedaan met deze aanpak en is gebleken dat het goed werkt. De ervaring leert dat omwonenden weinig merken van de komst van een Oranje Huis.

De vestiging in Almere Poort is niet alleen bedoeld voor Almeerders die te maken hebben met huiselijk geweld. Het Oranje Huis helpt straks ook inwoners uit andere Flevolandse gemeenten, uit Gooi en Vechtstreek en waar nodig uit andere delen van het land. 

Het Oranje Huis staat op de hoek van de Zwedenstraat en de Noorwegenkade in Almere Poort (Europakwartier West).

Oranje Huis geopend in 2017

Het Oranje Huis is begin juli 2017 opgeleverd en inmiddels in gebruik genomen door de Blijf Groep. In het pand is plek voor twee noodbedden, tien crisisopvangplaatsen en vijftien plaatsen voor begeleid wonen. In oktober 2017 is het pand officieel geopend voor genodigden.

Oranje Huis

Waarom een Oranje Huis in Almere?

Almere en Hilversum zijn als centrumgemeenten verantwoordelijk voor de vrouwenopvang in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Beide regio’s vinden het belangrijk om te beschikken over voorzieningen voor inwoners die om bijzondere aandacht vragen. Om efficiënter te kunnen werken, realiseren Almere en Hilversum samen een opvangvoorziening voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

In beide regio’s ontbreken plaatsen voor 24-uurscrisisopvang en –begeleiding terwijl er wel grote behoefte is aan dit soort plaatsen. De praktijk van de afgelopen jaren is dat veel vrouwen en kinderen moeten uitwijken naar Amsterdam en andere centrumgemeenten. Deze situatie is onwenselijk. Het maakt het lastiger om hulpverlening te regelen en om mensen te laten terugkeren naar hun eigen sociale omgeving.
 

Voor wie is het Oranje Huis bedoeld?

Het Oranje Huis heeft in eerste instantie een lokale en regionale functie voor Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het biedt waar nodig ook opvang aan vrouwen en kinderen uit andere delen van het land. De term ‘Oranje’ verwijst naar het zichtbare karakter én naar de doelgroep: mensen die tussen groen (geen geweld) en rood (levensgevaar) in zitten. In het pand is straks plek voor twee noodbedden, tien crisisopvangplaatsen en vijftien plaatsen voor begeleid wonen. 

Waar staat het Oranje Huis?

Het Oranje Huis staat op de hoek van de Zwedenstraat en de Noorwegenkade (Zwedenstraat 229). De locatie van de  opvangvoorziening is goed bereikbaar voor inwoners van Flevoland én Gooi en Vechtstreek. Op 7 juli 2017 zijn cliënten van het Begeleid Wonen in Almere verhuisd naar het Oranje Huis. Medio juli is er ook gestart met het toelaten van nieuwe cliënten.

Waarom is voor deze locatie gekozen?

We hebben gekozen voor een nieuwbouwlocatie op een centrale plek. Op die manier is het Oranje Huis straks goed te bereiken voor inwoners uit beide betrokken regio’s. De locatie is vlak bij het station en dicht bij voorzieningen in Almere Poort. In 2015 is er actief gecommuniceerd over de locatie Europalaan-Zwedenstraat. Deze locatie bleek niet geschikt voor de omvang van het Oranje Huis onder andere door het gebrek aan parkeermogelijkheden.

Eind 2015 is in overleg met de Alliantie de locatie van het Oranje Huis verplaatst naar de hoek Noorwegenkade Zwedenstraat. Op deze locatie is het Oranje Huis samen met twee andere wooncomplexen van Alliantie gecombineerd waarbij er een landschappelijke inrichting is gemaakt van de tuinen waar ook het parkeren in is opgenomen. De vergunning van het Oranje Huis is maart 2016 verleend.

Hoe ziet het Oranje Huis er uit?

Het Oranje Huis is een vrijstaand pand. Hieronder zie je een impressie van hoe het pand er uit ziet. 

Wat is de gedachte achter het bouwen van zo’n herkenbare plek?

De filosofie van het Oranje Huis is om vrouwen met kinderen op adem te laten komen en te werken aan een toekomst zonder geweld. Het gaat om crisisopvang en begeleid wonen. De opvang is er - waar mogelijk - op gericht om het gezin samen verder te laten gaan.  De locatie is veilig en erop gericht om een normaal leven te leiden, waarbij er ook bezoek langs kan komen. Overigens is er  dag en nacht, zeven dagen per week personeel en camerabewaking aanwezig. Ook is er nauwe samenwerking met de gemeente en de politie.

Het pand van het Oranje Huis is niet geheim. De veiligheid van iedereen is gewaarborgd en tegelijkertijd heerst er een open en gastvrije sfeer.

De open setting maakt het Oranje Huis laagdrempelig en toegankelijk. Voor cliënten heeft dit enkele grote voordelen. Ze kunnen contacten onderhouden waarmee ze het isolement, dat vaak zo kenmerkend is voor huiselijk geweld, doorbreken. Zo vergroten ze tegelijk hun leefplezier en hun veiligheid. Ook kan er in het Oranje Huis ‘systeemgericht’ worden gewerkt: met betrokkenheid van de (ex-)partner en het sociale netwerk van cliënten.

Hoe werkt het Oranje Huis?

Het Oranje Huis biedt hulp in alle fasen van het proces. Van trainingen en begeleiding voor gezinnen die in een vroeg stadium om hulp vragen tot tijdelijke opvang voor vrouwen en kinderen die een periode van ‘rust’ nodig hebben. De opvang in het Oranje Huis wordt uitgevoerd door de Blijf Groep organisatie.

Het Oranje Huis verzorgt crisisopvang en begeleid wonen en biedt advies en hulp. Dit maakt het mogelijk om laagdrempelige, directe hulp op maat te bieden aan het hele gezin. In het Oranje Huis is de hulpverlening gescheiden van de woonruimtes. Iedere bewoner heeft een zelfstandig appartement, en daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes zoals kinderruimtes en een huiskamer.

Doordat de hulpverlening zich afspeelt in een ander deel van het pand, hebben de vrouwen in hun woongedeeltes tijd en ruimte voor rust en reflectie. Ze kunnen hun dagelijkse routine voortzetten of weer opbouwen, en de band met hun kind versterken. Meer informatie: Blijf Groep

 

Wat merken omwonenden straks van het Oranje Huis?

Uit ervaring in Amsterdam en Alkmaar merken omwonenden niet veel van het Oranje Huis. Naast bewoners die er tijdelijk verblijven, komen er regelmatig mensen voor een consult langs. Daarnaast gaan kinderen die in het Oranje Huis wonen naar scholen of naar kinderdagverblijven in de buurt.
 

Is het Oranje Huis beveiligd?

Het open karakter van het Oranje Huis betekent dat er extra strenge eisen aan de veiligheid worden gesteld. Om de veiligheid te garanderen heeft het Oranje Huis uitgebreide elektronische beveiliging, duidelijke afspraken tussen bewoners en gebruikers, 24 uur per etmaal goedgetraind personeel en nauw contact met de politie.

In het huis gelden regels om de veiligheid van de bewoners te kunnen waarborgen. Mensen kunnen niet vrij in- en uitlopen; dit gaat via een portier en een sluis. Er is een bezoekerslijst bij de portier en de mensen die niet op de lijst staan mogen niet naar binnen. Een beveiligingsbureau houdt de camera’s die er hangen in de gaten. Er zijn goede afspraken met de politie en als er een incident is komen zij direct.Het Oranje Huis gaat zich actief verbinden met de buurt, vanuit de ervaring dat sociale cohesie en ontmoeting de veiligheid bevorderen.

Het Oranje Huis in Almere Poort is niet het eerste Oranje Huis, in Alkmaar en in Amsterdam bestaan sinds enkele jaren ook Oranje Huizen.

Oranje Huis effect op de zonnewoningen in Columbuskwartier?

TNO heeft onderzoek gedaan naar het effect van het Oranjehuis op het rendement van de zonnepanelen (en een windturbine) van de woningen aan de Roald Amundsenstraat. De gemeente liet het onderzoek uitvoeren naar aanleiding van zorgen van bewoners. Daarnaast is onder meer een klankbordgroep ingesteld voor de omwonenden.

Omwonenden voelden zich overvallen door de komst van het Oranjehuis in Europakwartier West en zowel de functie als de hoogte van het pand waren aanleiding tot zorg.Half februari 2017 sprak wethouder Herrema met bewoners van de Roald Amundsenstraat, onder andere over het effect van het Oranjehuis op het rendement van hun zonnepanelen. Toen werd de afspraak gemaakt een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. Eind februari hebben bewoners samen met de gemeente de onderzoeksvragen opgesteld. Dit onderzoek is uitgevoerd door TNO en is nu afgerond. TNO heeft de resultaten toegelicht aan de bewoners tijdens een bijeenkomst op 28 juni 2017. Betrokken bewoners die hier niet bij aanwezig waren worden schriftelijk geïnformeerd.

Uit het onderzoek van TNO blijkt dat er bij 14 woningen sprake is van een meetbaar effect op het rendement van de zonnepanelen. Het effect op de woning die het dichtst bij het Oranjehuis staat blijkt het grootst: 98 kWh per jaar, wat een verlies betekent van ongeveer 24 euro per jaar. Bij de overige woningen heeft TNO een kleiner effect gemeten: tussen de 9,50 en 0,24 euro per jaar. In overleg met de betrokken bewoners compenseert de gemeente dit verlies bij voorkeur in de vorm van een pakket aan duurzame maatregelen. Zodat het effect niet alleen financieel maar ook in termen van CO2-uitstoot wordt gecompenseerd.

Verder heeft de gemeente aangeboden om in overleg met de bewoners en een landschapsarchitect te kijken naar mogelijkheden voor meer groenaanplant in de openbare ruimte.

Waarom is er voor deze kavel gekozen?

De strook Zicht op Duin is een compacte bebouwde strook. Enkel op de punt bij de Noorwegenkade is er meer ruimte vanwege de brede sloot tussen het Europakwartier en Columbuskwartier. De dichtstbijzijnde gevel van de Zonnewoningen ligt op ca. 60 meter t.o.v. het Oranjehuis (eerste woning aan Robert Schotlandstraat). In goed overleg met woningcorporatie De Alliantie, de architect, de gemeente en de externe supervisor is de nieuwe locatie van het Oranje Huis aan de Noorwegenkade gekozen.

Bij het vaststellen van de exacte positie van het gebouw hebben zij gekeken naar de omvang van het gebouw, de afstand tot de toekomstige gebouwen in de strook Zicht op Duin en de afstand tot de bestaande woningen. Vanwege de ruime afstand tot de bestaande woningen was er geen aanleiding voor een bezonningsstudie. De gebouwen passen in het bestemmingsplan (2007) en zijn daardoor vergund.