Direct naar paginainhoud

Geluidsmelding (incidentele festiviteiten)

Wil je in jouw horeca-, sport-, of recreatiebedrijf iets organiseren waarbij je de maximale geluidsnormen overschrijdt, zoals een live optreden in een café, een feestje in je buurthuis of bij een sportvereniging waar je ook de verlichting op de sportvelden langer aanhoudt, dan moet je hiervan een melding maken.

Deze bijzondere gelegenheid mag maximaal 6 keer per jaar in je horecagelegenheid plaatsvinden. Op je terras is dit niet toegestaan.

Paracommerciële horeca

Wil je, bijvoorbeeld als vereniging of stichting, horeca-activiteiten uitvoeren die los staan van je hoofddoelstelling (paracommerciële horeca) en waarbij ook de geluidsnormen worden overschreden? Dan moet je hiervoor een meldingsformulier aanleveren. Dit mag maximaal 6 keer per jaar.

Geluidsoverlast bouw- of sloopwerkzaamheden

Ga je bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden uitvoeren waarbij de omgeving geluidsoverlast kan ervaren, dan heb je een geluidsontheffing nodig.

Afhandelingstermijn aanvraag

We handelen een aanvraag voor een geluidsmelding binnen 4 weken af.

Aanvraagformulieren

Het aanvraagformulier kun je opvragen door te mailen naar drankenhoreca@almere.nl en hierin duidelijk aangeven welk formulier je wilt ontvangen: 

  • Kennisgevingsformulier voor het melden van incidentele festiviteiten
  • Meldingsformulier paracommerciële horeca.

Verzenden

Controleer of je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd.

Mail alle gegevens naar info@almere.nl
of stuur het naar:
Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300 AE Almere

Kosten

Voor deze melding berekenen we geen kosten.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening