Geluidsmelding (incidentele festiviteiten).

Wil je in jouw horeca-, sport-, of recreatiebedrijf iets bijzonders organiseren waarbij je de geluidsnormen overtreedt? Denk bijvoorbeeld aan een live optreden in een café, het geven van een feestje in je buurthuis of bij een (sport) vereniging en je houdt dan tevens de verlichting op de sportvelden langer aan, dan dien je hiervan een melding te maken.

Deze bijzondere gelegenheid mag maximaal 6 keer per jaar plaatsvinden.

Afhandelingstermijn aanvraag

Een aanvraag voor een geluidsmelding wordt binnen 4 weken afgehandeld.

Let op

Wil je geluid maken voor bouw- en sloopwerkzaamheden dan heb je een geluidsontheffing nodig.

Verzenden

Controleer of je het aanvraagformulier volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Stuur het formulier met evt. bijlagen vervolgens naar het volgende adres:

Gemeente Almere
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Postbus 200
1300AE ALMERE

Of via de email naar: infoverberg dit@almere.nl 

Kosten

Voor deze melding worden geen leges berekend.