Direct naar paginainhoud

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Iedere gemeente legt een groot deel van haar regels vast in een eigen Algemene plaatselijke verordening, ook bekend onder de afkorting APV.

Voor wie bedoeld?

De APV is een door de gemeente uitgevaardigde regel die voor alle burgers geldt, dus niet alleen voor alle inwoners, bedrijven en verenigingen in de gemeente, maar ook voor bezoekers. De gemeente heeft op basis van de gemeentewet de bevoegdheid dit soort regels uit vaardigen. De gemeentewet draagt deze taak op aan de gemeenteraad.

Gelden in alle gemeenten dezelfde regels? 

Gemeenten mogen zelf beslissen welke regels er in hun gemeente gelden. Dit betekent dat de APV’s per gemeente verschillen. Zo hebben steden waar grote evenementen of festivals staan geprogrammeerd extra regels opgenomen voor parkeren, voor het inzamelen van afval, voor het plakken van affiches, geluidsnormen, openingstijden horeca enz. In sommige gemeenten geldt bijvoorbeeld zelfs een vloekverbod, in andere weer niet. Zo mag je ook niet zomaar drukwerk of andere papieren of plaatjes aan een publiek uitdelen. Je hebt daarvoor toestemming nodig van de gemeente. Je mag misschien wel weer post of drukwerk huis aan huis bezorgen. De gemeente kan ook besluiten om regels in de APV na een tijdje weer te veranderen. Of nieuwe regels toe te voegen.

Wat gebeurt er als je je niet houdt aan de regels in de APV?

Overtreed je de regels? Dan krijg je een straf. Dat kan een boete zijn of een korte celstraf. De politie en ambtenaren van de gemeente controleren of je je houdt aan de APV.

Uitzonderingen

Soms kan de gemeente beslissen een uitzondering op een regel te maken. In de APV heet dat een ontheffing. De gemeente geeft je dan toch toestemming om iets te doen. Je kunt zo’n ontheffing aanvragen, maar het is niet zeker dat je die ook krijgt. Dat hangt af van de situatie.

Kun je bezwaar maken tegen de regels in de APV?

Je kunt géén bezwaar maken tegen de regels in de APV. Besluit de gemeente je te straffen omdat je de regels overtreedt? Dan kun je tegen dat besluit wel bezwaar maken. Ook als je een gevraagde vergunning of ontheffing niet krijgt, kun je bezwaar maken.

Wil je meer weten over de regels in de APV in Almere?

Bel met 14 036. Laat het ook weten als je een regel uit de APV niet begrijpt.
 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening