Direct naar paginainhoud

Wet Bibob

Bij vergunningaanvragen, subsidies, vastgoedtransacties en gemeentelijke overheidsopdrachten (aanbestedingen) kan de gemeente Almere een Bibob-onderzoek uitvoeren. Bijvoorbeeld bij een aanvraag voor een Alcoholwetvergunning of een Omgevingsvergunning (Wabo). De gemeente wil met dit onderzoek voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert.

De Wet Bibob heet voluit Wet bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Met de Wet Bibob toetst de gemeente Almere of er gevaar bestaat dat:

  • voordelen uit criminele activiteiten worden benut, bijvoorbeeld door zwart geld wit te wassen;
  • strafbare feiten worden gepleegd 

Wanneer krijg je met de Wet Bibob te maken?

De gemeente Almere heeft in haar Bibob-beleid omschreven wanneer de Wet Bibob in ieder geval wordt toegepast. Dat is onder andere bij de volgende aanvragen:

  • Alcoholwetvergunning
  • Vergunning alcoholvrij bedrijf
  • Exploitatievergunning speelautomatenhal
  • Vergunning seksbedrijf en escortbedrijf
  • Wabo-omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen bij een bouwsom hoger dan € 500.000
  • Evenementenvergunning bij vechtsportevenementen of -gala’s

Wanneer de gemeente na het verlenen van een vergunning signalen ontvangt van onder meer strafbare feiten kan er ook een onderzoek van de Wet Bibob volgen.

Procedure

Bij de beoordeling van de ontvangen stukken kan de gemeente aanvullende vragen stellen en nadere documenten opvragen.
Wanneer er onvoldoende gegevens zijn aangeleverd, kan je aanvraag buiten behandeling worden gesteld.

Bij twijfel over integriteit, financiën en/of de zakelijke relatie(s) kan de gemeente om advies vragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Een adviesaanvraag bij het LBB heeft consequenties voor de behandeltermijn van de aanvraag. De uitkomst van het Bibob-advies van het LBB wordt meegenomen bij de besluitvorming. Kijk hier voor informatie over een adviesaanvraag bij het LBB.

Verzenden formulier

Controleer of je het formulier Wet Bibob volledig hebt ingevuld, ondertekend en of de gevraagde bijlagen zijn bijgevoegd. Gezien de vertrouwelijkheid van de stukken kan je deze uitsluitend digitaal opsturen naar bibob@almere.nl.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening