Direct naar paginainhoud

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als je een laag inkomen hebt, kun je in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Je hoeft de belasting dan niet of niet volledig te betalen. De gemeente houdt rekening met jouw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Je komt in aanmerking voor kwijtschelding als je niet in staat bent te betalen voor:

  • onroerendezaakbelasting (OZB)
  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing

Voor de overige belastingen kun je geen kwijtschelding aanvragen. Meer informatie over in aanmerking komen voor kwijtschelding vind je op de website van de Rijksoverheid.

De aanvraag

Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen vraag je online aan (DigiD verplicht). In het formulier wordt ook om bewijsstukken gevraagd. Je wordt via een brief op de hoogte gesteld van het besluit op jouw kwijtscheldingsverzoek.

Kostendelersnorm bij de aanvraag van kwijtschelding

Bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel wordt rekening gehouden met het aantal volwassenen vanaf 27 jaar die een woning delen. Hoe meer kostendelers hoe lager de kwijtscheldingsnorm voor het bepalen van de betalingscapaciteit en het vermogen. Reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm.

De hoogte van het inkomen van de kostendelers of de soort relatie die je met de kostendeler hebt is niet van belang bij het bepalen van het aantal kostendelers. Het maakt ook niet uit waarom je in één huis woont.

Uitzonderingen hierop zijn studenten en kostgangers met een commerciële huurprijs.

Uitstel na verzoek kwijtschelding

Je krijgt uitstel van betaling tot de gemeente een beslissing heeft genomen over jouw verzoek. We doen ons best zo snel mogelijk een beslissing te nemen n.a.v. jouw verzoek.

Bezwaar en beroep

Als jouw kwijtscheldingsverzoek wordt afgewezen, kun je binnen tien dagen in beroep gaan tegen de beslissing. Je kunt jouw beroepsschrift sturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. Belastingen, Postbus 200, 1300 AE Almere.

Waterschapsbelastingen

Naast de mogelijkheid om in de Belastingbalie kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aan te vragen, kun je voor de waterschapsbelastingen ook kwijtschelding aanvragen.

Gemeente Almere valt onder het Waterschap Zuiderzeeland. Het GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn) heft en int de waterschapsbelastingen voor diverse instanties, waaronder het Waterschap Zuiderzeeland.

Wil je voor zowel gemeente als waterschap kwijtschelding aanvragen, dan moet je dat bij beide instanties doen. Op de website van het GBLT lees je meer informatie en kun je direct de kwijtschelding aanvragen. Net als bij de Belastingbalie moet je ook hiervoor inloggen via jouw DigiD.

Goed te weten

Mogelijk wijken gemeenten en waterschappen af van hun besluit. Als je de schuld niet hoeft te betalen (kwijtschelding), dan houden we er rekening mee bij de aanvragen van de gemeentelijke belastingen van Almere. Dat geldt voor de ‘Verordening kwijtschelding’ en de ‘Leidraad Invordering’.

Veelgestelde vragen kwijtschelding

Kan ik ook kwijtschelding aanvragen voor de belastingaanslagen van voorgaande jaren?

Ja, dat kan. Als je de belastingaanslag al betaald hebt, dien je binnen drie maanden na de betaling kwijtschelding aan te vragen. Heb je langer dan drie maanden geleden betaald, is kwijtschelding niet meer mogelijk.

Kan ik kwijtschelding aanvragen als ik overwaarde op mijn woning heb?

Nee. Als je overwaarde op jouw woning heeft, wordt dit gezien als spaargeld. Je hebt dan geen recht op kwijtschelding.

Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de parkeerbelasting?

Nee. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Kan ik kwijtschelding aanvragen voor de precariobelasting?

Nee. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Kan ik als ondernemer kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen?

Alleen zzp'ers kunnen kwijtschelding aanvragen voor de (privé) gemeentelijke belastingen. Je kunt online kwijtschelding aanvragen. Nadat je aangeeft dat je zelfstandig ondernemer bent vul je een uitgebreid kwijtscheldingsformulier in voorzien van de gevraagde bijlagen. Je levert een kopie aanslag inkomstenbelasting aan in plaats van loonstroken. 

Mijn verzoek tot kwijtschelding is afgewezen, wat gebeurt er nu?

Als jouw verzoek tot kwijtschelding is afgewezen, kun je binnen 10 dagen in beroep gaan tegen de beslissing. Als je besluit niet in beroep te gaan, moet je de aanslag van de gemeentelijke belastingen betalen.

Heb je een automatische incasso afgegeven? Dan wordt het openstaande bedrag in de resterende termijnen afgeschreven.

Heb je geen automatische incasso afgegeven? Dan moet je het bedrag voor de vervaldag(en) te betalen. Als je de afwijzing na de vervaldag(en) hebt ontvangen, moet je de belastingaanslag binnen tien werkdagen betalen.

 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening