Bestuur

Het bestuur van Almere

De gemeente heeft drie bestuursorganen met ieder een eigen verantwoordelijkheid en rol: de gemeenteraad, de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad:

 • is gekozen door de inwoners van Almere,
 • vertegenwoordigt hen,
 • laat het geluid van de stad horen in het stadhuis,
 • geeft de kaders van beleid aan,
 • controleert het college op hoofdlijnen op de uitvoering van de wensen van de meerderheid van de raad.

Het college van burgemeester en wethouders:

 • is het dagelijks bestuur van de gemeente,
 • gaat met de beleidskaders aan de slag,
 • zorgt voor de uitvoering van landelijke wetten en regelingen,
 • zorgt voor de uitvoering van de besluiten die door de gemeenteraad zijn genomen,
 • neemt besluiten over veel praktische zaken,
 • zorgt voor de voorbereiding van zaken waarover de raad moet beslissen.

De taken en verantwoordelijkheden van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders zijn dus duidelijk gescheiden.

Vragen

Heb je een vraag aan het bestuur? Stuur een mail naar info@almere.nl.