Direct naar paginainhoud
menu

Maaike Veeningen is sinds 31 mei 2018 wethouder van de gemeente Almere

Economische zaken

 • Economische zaken
  • Werkgelegenheid/vestigingsbeleid
  • Grondbeleid
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Regie Fonds Verstedelijking
  • Recreatie en toerisme
  • Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
  • Beleid vergunningverlening
  • Revitalisering bedrijventerreinen
  • Internationale betrekkingen
  • Markt
  • Vastgoed
  • Regionale samenwerking

Bestuurlijk trekker van de opgave Aantrekkelijk vestigingsbeleid voor bedrijven.
Lijn Fonds Verstedelijking Almere: Versterken hart van de stad.

Amtsgebonden nevenfuncties

 • Lid Omgevingsraad Schiphol
 • Lid Bestuurlijke Regiegroep Schiphol
 • Lid CROL (Commissie Regionaal Overleg Lelystad Airport)
 • Lid Amsterdam Network Council (behorend bij Amsterdam Economic Board)
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Omala NV/CV
 • Lid Economic Development Board Almere (EDBA)
 • Lid Agendacommissie Metropoolregio Amsterdam (MRA)
 • Lid Bestuur Nationaal Park Oostvaardersplassen
 • Lid Comité van Toezicht EFRO Kansen voor West II
 • Vice-voorzitter G40-werkgroep Pijler Fysiek

Naar boven

Wat vindt u van onze website?