Organisatie

De gemeente Almere heeft 18 afdelingen. Op de pagina taken en bevoegdheden staan de kerntaken per afdeling vermeld. Voor het uitvoeren van deze kerntaken maken de medewerkers gebruik van het beleid dat is gebaseerd op het Coalitieakkoord, de Programmabegroting en de Almere Principles.