Direct naar paginainhoud

Bomen kappen

De gemeente Almere heeft geen vergunningen voor het kappen van bomen op eigen terrein. Het is wel verstandig om je plan voor het kappen van je boom te bespreken met je buren.

Kapvergunning op de erfafscheiding

Als eigenaar van de grond mag je een boom of struik op eigen terrein kappen. Bomen, heesters en heggen mag je niet tegen de erfgrens van de buren planten. Bomen moeten twee meter uit de grens staan en heggen of heesters 50 cm, gemeten vanaf het midden van de voet van de boom, heg of heester. De afstand van twee meter geldt niet voor bomen in openbaar eigendom (dus van de gemeente). Plant je een boom binnen twee meter of een heg binnen 50 cm van de erfgrens, dan kunnen je buren de rechter een machtiging vragen om je te dwingen de beplanting te verwijderen.

Als je van je buren toestemming hebt om dichter op de erfgrens te plaatsen is dat geen probleem. Die toestemming blijft ook geldig voor latere buren als je die bij een notaris als erfdienstbaarheid laat vastleggen en bij het Kadaster laat registreren.

Soms loopt de erfgrens anders dan de kadastrale grens. Als er een sloot of greppel ligt tussen twee erven, dan kan de erfgrens de oever zijn die het verst van de boom ligt.

Bomen en struiken in openbaar gebied of van je buren mag je niet zomaar snoeien of kappen. Als je bomen of struiken wilt rooien of zodanig wilt snoeien dat de vorm ingrijpend verandert, moet je toestemming hebben van de eigenaar van de boom of struik. Bovendien kan het zijn dat je rekening moet houden met voorschriften uit het Burgerlijk Wetboek en/of afspraken in de privaatrechtelijke sfeer.

Regelgeving over plaatsen van bomen en struiken op/tegen de erfgrens staat in het Burgerlijk Wetboek - Boek 5 Burenrecht artikel 42 (privaatrecht).

Erf- en perceelafscheidingen

Houd er rekening mee dat je ook voor erf- en perceelafscheiding zoals tuinmuren en schuttingen van beton of hout, maar ook vlechtschermen en andere kant-en-klare afscheidingen, misschien een vergunning nodig hebt.

Meer informatie over erfafscheiding op de website Informatiepunt Leefomgeving.

Erfgrens bepalen

Heb je een vraag over de erfgrens die in het verleden is uitgezet maar niet meer zichtbaar is, dan zijn deze gegevens op te vragen bij het kadaster.

Vragen

In het Omgevingsloket vind je veel informatie. Of neem contact op met de gemeente.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening