Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Kosten aankoop van gemeentegrond

Kosten aankoop van gemeentegrond

Vanaf 2023 is de manier waarop de grondprijs voor een tuinvergroting wordt berekend, aangepast. Tot vijf jaar na het verlenen van de bouwvergunning voor de woning waar de tuinuitbreiding betrekking op heeft, wordt de oorspronkelijke grondprijs zoals deze bij de uitgifte van de kavel is betaald, ook (geïndexeerd) toegepast voor de tuinuitbreiding. Daarmee sluiten we in de eerste vijf jaar na het verlenen van de bouwvergunning aan bij de marktconforme grondprijs voor bouwgrond bij de uitgifte.

Wanneer de bouwvergunning langer dan vijf jaar geleden is verleend, wordt voor een tuinuitbreiding de lagere, vaste grondprijs gehanteerd, die in de hele bestaande stad geldt. Dat zijn delen van de stad met wijken die minimaal vijf jaar oud zijn. Er is voor vijf jaar gekozen omdat, normaal gesproken, ontwikkelingen binnen deze termijn worden afgerond.
In 2023 is de prijs in deze gebieden € 159 per vierkante meter (exclusief eventuele belastingen), mits deze prijs de kosten van de gemeente dekt. Als deze prijs voor de gemeente niet kostendekkend is, dan geldt de kostendekkende prijs.

Overige kosten zoals overdrachtsbelasting, Kadaster- en notariskosten zijn voor rekening van de koper.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening