Direct naar paginainhoud

Aanlegvergunning

Een aanlegvergunning is een omgevingsvergunning. Je hebt deze vergunning nodig voor werkzaamheden (geen bouwwerk) in gebieden met een speciale waarde, bijvoorbeeld landschappelijk, cultuurhistorisch of archeologisch.

Voorbeelden van werkzaamheden

  • aanleggen van wegen, paden en/of parkeerplaatsen

  • graven of dempen van sloten

  • rooien of planten van bomen

  • ophogen of afgraven van grondaanleggen van nutsvoorzieningen

Waarom een omgevingsvergunning aanvragen?

Met een omgevingsvergunning onderzoekt de gemeente of jouw werkzaamheden passen in de geplande inrichting van het gebied (omgevingsplan). Ook letlen we erop dat jouw werk de landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde niet aantast. Via het Omgevingsloket kun je een vergunningcheck doen om na te gaan of je een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Een omgevingsvergunning kun je aanvragen via het Omgevingsloket.

Stappen bij aanvraag omgevingsvergunning

  • Voordat je je aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, kun je onderzoeken of je initiatief past in het Omgevingsplan. Dit doe je volgens het 'verkennen en begeleiden initiatief’. Twijfel je of je plannen te realiseren zijn binnen de geldende regels? Start je onderzoek dan via de pagina Verkennen en begeleiden initiatief.
  • Als je je aanvraag voor een omgevingsvergunning compleet indient, gaan we deze beoordelen. Meestal hoor je binnen 8 weken of je een omgevingsvergunning krijgt.
  • Als je een omgevingsvergunning krijgt, mag je nog niet meteen bouwen. Eerst gaat er een (wettelijke) bezwaartermijn van 6 weken in. Omwonenden en andere belanghebbenden mogen tijdens deze periode bezwaar maken.
  • Zijn er geen bezwaren? Dat mag je na de bezwaarperiodetermijn beginnen met het bouwen.

Vragen

Heb je vragen? In het Omgevingsloket vind je veel informatie. Of neem contact op met de gemeente.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening