Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Aanlegvergunning

Een aanlegvergunning is een omgevingsvergunning. Je hebt deze vergunning nodig voor werkzaamheden (geen bouw) in gebieden met een speciale waarde op bijvoorbeeld landschappelijk, cultuurhistorische of archeologische gebied.

Voorbeelden van werkzaamheden

  • aanleggen van wegen, paden en/of parkeerplaatsen
  • sloten graven of dempen
  • bomen rooien of planten
  • grond ophogen of afgraven
  • aanleggen van nutsvoorzieningen

Waarom een omgevingsvergunning aanvragen?

Met een omgevingsvergunning onderzoekt de gemeente of jouw werkzaamheden passen in de geplande inrichting van het gebied (bestemmingsplan). Ook let de gemeente erop dat jouw werk de landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde niet aantast. 

Op het omgevingsloket kun je een vergunning check uitvoeren, om na te gaan of een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening