Direct naar paginainhoud

BLVC

Werkzaamheden  in de openbare ruimte veroorzaken hinder en overlast. Om deze hinder zoveel mogelijk te beperken, maakt de gemeente Almere gebruik van BLVC-plannen. Ook tijdens het uitvoeren van werkzaamheden.

Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden moet het gebied bereikbaar (B), leefbaar (L) en veilig (V) zijn. Heldere communicatie (C) met de belanghebbenden is van belang om het voorgenoemde te realiseren. Eerder en beter informeren van belanghebbenden over de uitvoering én een goede afstemming met alle betrokken partijen zijn essentieel. Zo worden negatieve gevolgen tijdens de werkzaamheden beperkt.

In een BLVC-plan wordt beschreven wat de consequenties van een project/werkzaamheden zijn voor de omgeving en hoe de negatieve effecten worden beheerst. Het plan bevat een raamwerk aan afspraken en kaders die van toepassing zijn op de projecten/werkzaamheden. Als aan die afspraken wordt voldaan, dan zijn de omgevingsrisico’s tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht.

Checklist BLVC

De BLVC-handboeken bestaan uit 3 delen (Gemeente, opdrachtgever, aannemer). Deze handboeken zijn vormgegeven als invullijsten.

Een BLVC-plan wordt opgesteld ruim voordat de werkzaamheden plaatsvinden. Zo heeft iedereen de tijd om zijn verantwoordelijkheid te nemen.

De checklijsten bevatten afspraken die gelden als minimum. Mocht hiervan worden afgeweken, kan dat alleen in overleg.

Het invullen van de checklist zal ongeveer 1 uur in beslag nemen, maar bespaart dagen gedurende het traject. Door te voldoen aan de normen uit de checklist, wordt de kans op een bouwstop of conflicten met andere werkzaamheden, zoveel mogelijk beperkt.

Met BLVC-plannen wil de gemeente Almere ervoor zorgen dat: 

  • De omgeving van werkzaamheden goed bereikbaar blijft
  • De leefbaarheid van dat gebied geborgd blijft
  • Dat de veiligheid in de openbare ruimte geborgd is
  • Er duidelijke communicatie is tussen de verschillende partijen en bewoners. 

BLVC-handboeken:

Illustratie Almere skyline
Jouw mening