Direct naar paginainhoud

Slapen in bijzonder gebouw

Het is mogelijk om te overnachten in een gebouw dat hier niet voor is ingericht. Bijvoorbeeld een slaapfeestje op school als afsluiting van een schooljaar of overnachting in een clubhuis voor of na een sportevenement. Hier zijn regels en voorwaarden voor opgesteld.

Incidenteel nachtverblijf

Een nachtverblijf is incidenteel als er maximaal 4x per jaar voor maximaal 3 aaneengesloten nachten wordt geslapen in het pand. Gebeurt het vaker, dan moet het gebouw voldoen aan veel zwaardere eisen en kijken we ook naar het bestemmingsplan. Commerciële logeerpartijen (met kaartverkoop) vallen hier niet onder. Kinderen onder de zes jaar mogen niet slapen in gebouwen die daar niet voor bedoeld zijn. Belangrijk is dat het gebouw al geschikt moet zijn voor dagelijks gebruik voor meerdere personen. Een autogarage of hooischuur vallen hier bijvoorbeeld niet onder.

Als de overnachting deel uitmaakt van een evenement, dan heb je mogelijk voor dat evenement een vergunning nodig. Kijk hiervoor op almere.nl/evenementenvergunning

  Melding incidenteel nachtverblijf

  Stel de gemeente ten minste 14 dagen voor het incidenteel nachtverblijf op de hoogte via brandveiligheidVTH@almere.nl. Na de melding neemt een medewerker van team Brandveiligheid de plannen met je door. Het kan zijn dat het gebouw wordt gecontroleerd.

  Bij je melding moeten de volgende zaken duidelijk zijn aangegeven:

  1. Adres van de locatie van het incidenteel nachtverblijf
  2. Aantal personen dat blijft slapen
  3. Leeftijd van de personen die blijven slapen
  4. Zijn vluchtroutes en de slaapruimte voorzien van een brandmeldinstallatie (zoals rookmelders) die voldoet aan de NEN 2535
  5. Wanneer geen brandmeldinstallatie is: zijn er als alternatief  slaapwachten die continu waken voor de veiligheid? Hoeveel slaapwachten zijn er?
  6. Wie is er tijdens het overnachten verantwoordelijk voor de naleving van de voorwaarden?
  7. Zijn er blusmiddelen, zoals een brandslanghaspel of handbrandblusser, aanwezig en goed bereikbaar? Welke blusmiddelen zijn er?
  8. Een plattegrond met daarop de slaapruimte(s), nooduitgangen en blusmiddelen.

   Veiligheidsvoorwaarden incidenteel nachtverblijf

   • Bij voorkeur wordt er alleen geslapen op de begane grond.
   • Ieder persoon heeft minimaal 2,5m² vrije vloeroppervlakte en er slapen niet meer dan 25 personen in dezelfde ruimte.
   • Vluchtdeuren zijn tijdens overnachten te openen zonder sleutel.
   • Vanuit de slaapruimte moeten minimaal twee vluchtwegen zijn.
   • Vluchtroute(s) moet vrij zijn van obstakels.
   • De slaapruimte is afgesloten met een deur om rook of brand buiten de ruimte te houden.
   • In de vluchtroute en in de slaapruimte moet een brandmeldinstallatie (zoals rookmelders) aanwezig zijn die voldoet aan NEN 2535. Een alternatief voor het plaatsen van rookmelders: slaapwachten die continu waken. De slaapwachten zijn minimaal 18 jaar oud.
    • Kinderen onder de zes jaar mogen niet slapen in gebouwen die daar niet voor bedoeld zijn.
    • Bij 6-11 jaar, één slaapwacht op tien personen met minimum van twee.
    • Bij 12 jaar en ouder, één slaapwacht op 25 personen met een minimum van één.
    • Tenminste één op de twee slaapwachten heeft een BHV-diploma.
   • Blusmiddelen moet altijd goed bereikbaar zijn. Zij er geen blusmiddelen, zorg dan voor minimaal 1 handblusser per 100m².
   • In, op of nabij het gebouw mogen geen brandgevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Roken en open vuur, zoals brandende kaarsen of potten met brandgel is niet toegestaan.
   • Gebruikers van het pand moeten bij aankomst op de hoogte worden gesteld van de bijzondere situatie en de aanwezige veiligheidsvoorzieningen.
   • Het ontruimingsplan, met duidelijke instructies over wat te doen bij brand e.d., moet bekend zijn bij de verantwoordelijke en wakende personen. De aanwezige ontruimingsplattegronden moeten actueel zijn en voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn opgehangen. 
   • Tijdens het gebruik van het gebouw is iemand aanwezig die verantwoordelijk is voor de naleving van de genoemde voorwaarden van Gemeente Almere.
   Illustratie Almere skyline
   Jouw mening