Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Coffeeshop

In een coffeeshop is handel en gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Hiervoor is in Almere een gedoogbeschikking en een vergunning alcoholvrij bedrijf nodig.

Gedoogbeschikking coffeeshop 

In het huidige coffeeshopbeleid is bepaald dat er maximaal 4 gedoogbeschikkingen worden afgegeven voor het exploiteren van een coffeeshop. Op dit moment zijn er al 3 gedoogbeschikkingen afgegeven op de locaties die voldoen aan de vestigingscriteria; 2 in Almere Stad, 1 in Almere Haven. Er is nog ruimte voor 1 coffeeshop in Almere Buiten, daarvoor loopt een procedure met een geselecteerde partij.

Op dit moment is er daarom geen ruimte voor een nieuwe ondernemer om een coffeeshop in Almere te starten.

Nieuw beleid

Laatst heeft de burgemeester de gemeenteraad via een raadsbrief geïnformeerd over de planning voor het nieuwe coffeeshopbeleid in Almere. Het is de bedoeling dat het nieuwe beleid in de eerste drie maanden van 2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor bespreking en advies.

In het nieuwe coffeeshopbeleid zal de mogelijkheid opgenomen worden voor het exploiteren van een 5e coffeeshop in Almere. Zodra de exploitatie van een nieuwe coffeeshop in Almere opengesteld wordt, zal dit in ieder geval via deze website toegelicht en bekendgemaakt worden. Op dit moment kunnen wij u daar geen nadere informatie over geven. Als u geïnteresseerd bent in het exploiteren van een coffeeshop in Almere, dan raden wij u aan deze website in de gaten te houden.

Experiment

De gemeente Almere neemt, als één van de 10 geselecteerde gemeenten, deel aan het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment). Meer informatie over dit experiment is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening