Direct naar paginainhoud

Coffeeshop

De gemeente Almere doet mee aan een landelijke proef: het experiment gesloten coffeeshopketen. Vanaf 17 juni 2024 gaat dat experiment een nieuwe fase in. Ook gaat op die datum het nieuwe coffeeshopbeleid in, waarin ruimte is voor een vijfde coffeeshop in Almere.

Experiment gesloten coffeeshopketen  

De gemeente Almere doet mee aan het experiment gesloten coffeeshopketen, ook wel het wietexperiment genoemd. Almere is 1 van de 10 geselecteerde gemeenten die hieraan deelneemt.

Op dit moment staat de overheid de verkoop van hennep (en hasjiesj) onder strenge voorwaarden toe. De coffeeshops kunnen nu alleen illegale hennep inkopen, omdat het kweken van hennep verboden is en niet wordt gedoogd door de overheid. 

Tijdens het wietexperiment verkopen coffeeshops in de gemeenten die meedoen door de overheid gereguleerde en gecontroleerde hennep. Deze hennep wordt geproduceerd door maximaal 10 telers die door de overheid zijn aangewezen.  

Het doel van dit experiment is om te onderzoeken of en hoe telers gecontroleerde hennep kunnen leveren aan coffeeshops zonder dat dit strafbaar is. Daarnaast wil de overheid zien wat de gevolgen zijn van het experiment op de volksgezondheid, criminaliteit, openbare orde en veiligheid.    

Meer informatie over het wietexperiment lees je op de website van de Rijksoverheid.

2 fases 

Tijdens het experiment gelden er strikte landelijke en lokale regels waar de coffeeshop aan moet voldoen. Vanaf 17 juni 2024 start de overgangsfase van het experiment waardoor de coffeeshops gedoogde producten én gereguleerde producten mogen verkopen. Klanten kunnen in deze periode wennen aan het nieuwe aanbod. Op 16 september 2024 start waarschijnlijk de experimenteerfase. Vanaf dat moment zal alleen gereguleerde hennep te koop zijn in de coffeeshops. De experimenteerfase duurt 4 jaar en kan met maximaal 1,5 jaar worden verlengd. 

Nieuw beleid  

Op 17 juni 2024 start de overgangsfase van het wietexperiment. Vanaf die datum geldt het nieuwe coffeeshopbeleid van Almere en de nadere regels gesloten coffeeshopketen Almere. In het nieuwe beleid is bepaald dat er maximaal 5 vergunningen (‘expliciete verklaringen’ genaamd) worden gegeven voor coffeeshops. Op dit moment zijn er 2 coffeeshops in Almere: 1 in Almere Stad en 1 in Almere Haven. Een tweede coffeeshop in Almere Stad is in afwachting van een verlenging van de vergunning. En er loopt een procedure voor een nieuwe coffeeshop in Almere Buiten.  

Aanvraag vijfde coffeeshop   

In het nieuwe beleid is ruimte voor een vijfde coffeeshop in Almere. De vergunning voor de vijfde coffeeshop wordt via een aanvraag- en selectieprocedure verdeeld. Hoe dit gaat, staat beschreven in het coffeeshopbeleid. We maken via deze website bekend wanneer je een vergunning kunt aanvragen, de precieze datum weten we nog niet. Ook is er nog geen extra informatie beschikbaar. Op dit moment is het niet mogelijk om als ondernemer een coffeeshop in Almere te starten. 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening