Direct naar paginainhoud

Collectevergunning

Wanneer u een collecte of een inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning.

De gemeente let bij de aanvraag op:

  • het doel van de inzameling;
  • uw organisatie;
  • de gewenste periode;

Als uw instelling beschikt over een doorlopende collectevergunning volgens het rooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) of als u een inzameling doet in besloten kring, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. Voor de huis-aan-huisverkoop van briefkaarten en dergelijke waarbij aangegeven wordt dat de opbrengst geheel of gedeeltelijk naar een goed doel gaat geldt een vergunningplicht.

U kunt digitaal een collectevergunning aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden (compleet) ingediend te zijn.

Wij houden ons aan het landelijk collecterooster zoals dat door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is opgesteld. Alle landelijke fondsen hebben hierin een vaste collecteweek. Daarnaast telt het rooster vrije periodes. U kunt uitsluitend een vergunning aanvragen voor collecteren in de vrije periodes. Voor plaatselijke verenigingen binnen Almere zijn er meer mogelijkheden. Kijk voor specifieke mogelijkheden in Almere op zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-127092.html.

Aanvraagformulier collectevergunning 

Illustratie Almere skyline
Jouw mening