Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Ontheffing landbouwvoertuigen openbare weg

Landbouwvoertuigen breder dan 3 meter en/of samengesteld langer dan 18 meter mogen zonder ontheffing geen gebruik maken van de openbare weg. Er zijn o.a. ook regels voor de breedte van de lading op voertuigen. Het handboek Voertuigreglementering vermeldt wat is toegestaan en waarvoor een verzoek tot ontheffing kan worden gedaan. 

Hoe kan ik een ontheffing voor het rijden met landbouwvoertuigen op de openbare weg aanvragen?

Het aanvraagformulier stuurt u gescand naar info@almere.nl of stuurt u op naar de gemeente. De aanvraag moet ten minste acht weken voor aanvang van de activiteit worden aangevraagd. Voor wegen in beheer bij de Provincie dient u een aanvraag in bij de Provincie.

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden. Voor de bedragen verwijzen wij u naar legesverordening Almere.

Kijk voor de voorwaarden voor een ontheffing naar de vragen en toelichting op het aanvraagformulier.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening