Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. 

Tips voor het wassen van uw auto in Almere

Een auto wassen op de oprit lijkt onschuldig. De stoffen die bij het autowassen op de grond komen bevatten echter vuil, vet en zeep en hebben invloed op het riool en het oppervlaktewater. Het beste is dus om uw auto in de wasstraat te wassen. Daar wordt het waswater apart opgevangen. Uw auto wordt schoner en het is beter voor het milieu.

Wanneer u uw auto toch liever thuis wast, gebruik dan een mild reinigingsmiddel dat het liefst ook biologisch afbreekbaar is. Bijvoorbeeld een afwasmiddel of een autoshampoo. Gebruik daarnaast regenwater in plaats van drinkwater en gebruik emmers in plaats van een slang om minder water te verbruiken. Houd ook rekening met voetgangers en was uw auto niet op de stoep.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening