Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Vergunning kledinginzameling

De inzameling van kleding is geregeld in de gemeentelijke afvalstoffenverordening. De gemeente Almere en charitatieve organisaties zoals Het Leger des Heils verzorgen de inzameling in de gemeente. Wil je weten of dit voor jou mogelijk is, neem contact op via telefoonnummer 14 036.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening