Direct naar paginainhoud
Attentie!

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De omgevingswet voegt 26 wetten samen en vereenvoudigt veel regels. Voor een vergunningencheck of een aanvraag kun je straks terecht in het nieuwe digitale Omgevingsloket. De Wkb regelt het toezicht op de kwaliteit van (ge)bouwen. Als aanvrager zal je voor de technische bouwtoetsing en het toezicht soms zelf een kwaliteitsborger moeten inhuren.

Verzoek ontheffing verplichting tot zelfbewoning

Het kan zijn dat een verplichting tot zelfbewoning in het eigendomsbewijs van jouw nieuwbouwhuis of bouwkavel is opgenomen. Dit betekent dat je minimaal 2 jaar in het nieuwbouwhuis of op de kavel moet wonen voordat je mag verkopen. Als je het eerder wilt verkopen moet je een boete betalen. In sommige gevallen kun je een ontheffing krijgen en hoef je geen boete te betalen.  

Voorwaarden

Als je binnen de 2 jaar verkoopt, moet je een boete betalen aan de gemeente. Dat hoeft niet als je voor de overdracht een ontheffing gekregen hebt. Je kunt een aanvraag (verzoek) tot ontheffing indienen bij de gemeente in de volgende uitzonderingen:

  • Verandering van werkkring van de koper of van diens partner op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden;
  • Overlijden van koper of één van zijn gezinsleden;
  • Ontbinding van het huwelijk van koper door echtscheiding, of ontbinding van het samenlevingsverband, dan wel geregistreerd partnerschap;
  • Verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van koper of een van zijn gezinsleden;
Illustratie Almere skyline
Jouw mening