Direct naar paginainhoud

Erkenning kind

Het is verstandig om jouw kind vóór de geboorte te erkennen. Maak hiervoor online een afspraak. Je kunt jouw kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment.

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

  • een geldig identiteitsbewijs van de erkenner;
  • een geldige identiteitsbewijs van de moeder (of een kopie hiervan als zij niet persoonlijk aanwezig is; dit kan alleen bij het tweede of volgende kind);
  • schriftelijke toestemming van de moeder voor de erkenning (als zij niet persoonlijk aanwezig is; dit kan alleen bij het tweede of volgende kind).

De erkenner moet persoonlijk aanwezig zijn bij de afspraak. De moeder moet alleen persoonlijk aanwezig zijn bij de afspraak als het om de erkenning van het eerste kind gaat omdat zij dan de akte van naamskeuze/erkenning moet ondertekenen.

Erkenning van kinderen boven de 12 jaar

Is jouw kind ouder dan 12 jaar en wil je het erkennen. Neem naast de moeder ook jouw kind mee naar de afspraak. Het kind zelf heeft ook een geldig identiteitsbewijs nodig.

Een kind dat ouder is dan 16 jaar oud moet met de erkenner meekomen naar de afspraak. De moeder hoeft niet in te stemmen. Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf aangeven welke achternaam zij willen na de erkenning. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Ouderlijk gezag niet meer apart aanvragen bij rechtbank

Sinds 01-1-2023 is de wet veranderd. Als er erkend wordt na 01-01-2023 heeft de erkenner van rechtswege ook gezag, dit hoef je dus niet meer apart aan te vragen bij de rechtbank.

Veelgestelde vragen erkenning kind

Kan ik een kind erkennen als ik geen Nederlandse Nationaliteit heb?

Ja, dat kan. Je hebt dan jouw geboorteakte en verklaring burgerlijke staat nodig, om een verzoek tot erkenning te kunnen doen.

Wat gebeurt er met de achternaam van het kind bij erkenning ná de geboorte (minder- en meerderjarige kinderen)?

Na de erkenning van het kind, minder- en meerderjarig, behoudt het kind de achternaam die het al heeft. Tenzij men er voor kiest deze aan te passen. Meer informatie over het kiezen van een achternaam vind je op de website van de Rijksoverheid

Ik ben vader geworden, maar ben niet getrouwd en heb geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind. Wat moet ik doen?

Als je een kind hebt gekregen, maar niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder van het kind, kun je het kind erkennen. Door de erkenning word je de wettelijke vader van het kind. 

Waar kan ik mijn kind erkennen?

Je kunt jouw kind bij elke ambtenaar van de Burgerlijke Stand in iedere gemeente in Nederland erkennen. Het maakt niet uit, uit welke gemeente de ouders komen.

Wat gebeurt er na de erkenning met het paspoort dat het kind al heeft?

Als het kind na de geboorte erkend wordt en al een paspoort heeft, vervalt het paspoort als het kind door de erkenning een andere achternaam krijgt. Je moet in dat geval een nieuw paspoort aanvragen. Als het kind na de erkenning dezelfde achternaam houdt, blijft het paspoort geldig. 

Kan ik mijn kind ook op een later tijdstip erkennen?

Ja, dat kan. Als je jouw kind op een later tijdstip erkent, voegen wij een latere vermelding aan de geboorteakte van het kind toe waarop je als erkenner vermeld wordt. De geboorteakte bestaat dan uit twee bladen. Op blad 2 staat de erkenner. Ook wordt de erkenning verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). De erkenning is geldig vanaf de erkenningsdatum en dus niet met terugwerkende kracht.

Mijn echtgenoot is niet de vader van mijn kind, wat kan ik doen?

Als de moeder van een kind getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, wordt haar echtgenoot of partner automatisch de vader van het kind. Als de echtgenoot of geregistreerde partner overlijdt en het kind wordt binnen 306 dagen daarna geboren, is hij ook de wettelijke vader. Zelfs als de moeder in de tussentijd is hertrouwd of een nieuw geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Het is mogelijk om het vaderschap te ontkennen. Bijvoorbeeld omdat de echtgenoot of geregistreerde partner niet de biologische vader van het kind is. In de meeste gevallen moet je naar de rechtbank voor ontkenning van het vaderschap. Je hebt dan een advocaat nodig.

Wie kan de ontkenning van het vaderschap regelen en wanneer?

De moeder, de vader, het kind zelf of afstammelingen van het kind kunnen via een advocaat ontkenning van het vaderschap aanvragen bij de rechtbank:

  • De moeder kan het verzoek tot een jaar na de geboorte van het kind indienen;
  • De vader kan het verzoek tot een jaar nadat hij te weten is gekomen dat hij niet de biologische vader van het kind is indienen;
  • Het kind kan het verzoek tot drie jaar nadat het te weten kwam dat de man niet zijn of haar biologische vader is indienen;
  • Een kind dat jonger dan 18 jaar was toen het te weten kwam dat de man niet zijn of haar biologische vader is, kan het verzoek tot die jaar na zijn of haar achttiende verjaardag indienen.

Er is één geval waarin je niet naar de rechtbank hoeft voor de ontkenning van het vaderschap. Dit is wanneer de vader is overleden en het kind binnen 306 dagen na het overlijden wordt geboren. In dit geval kan alleen de moeder ontkenning van het vaderschap aanvragen bij de gemeente.

Wanneer kan het vaderschap niet ontkend worden?

De moeder en vader kunnen het vaderschap niet ontkennen als de man voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap wist van de zwangerschap of de man akkoord gegaan is met de daad waardoor het kind verwekt is.

Kan ik een kind erkennen dat niet de Nederlandse nationaliteit heeft?

Ja, dat kan. De erkenning kan gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. 

Als je het kind erkent voor het zeven jaar is, krijgt het automatisch de Nederlandse nationaliteit.

Als je het kind erkent als het zeven jaar of ouder is, moet je binnen een jaar bewijzen dat je de biologische vader bent. Dit bewijs levert je met een DNA-onderzoek.

Heb je geen DNA-bewijs en wil je dat het kind toch de Nederlandse nationaliteit krijgt? Dan kun je het kind opgeven voor de optieprocedure. Je moet het kind dan minimaal drie jaar hebben opgevoed.

Ik woon in het buitenland en moeder en kind wonen in Nederland.

Als je in het buitenland woont en het kind heeft de achternaam van de moeder, maar je wilt wel het kind erkennen, dan doe je dat in het land waar je woont. De moeder moet dan de erkenningsakte aanleveren voorzien van eventuele gevraagde documenten.

Als je in Nederland op bezoek bent, kun je ook langskomen op het stadhuis, aan de balie Burgerzaken. De moeder moet dan ook aanwezig zijn. Het kind heeft dan de achternaam van de moeder.

Als het kind jouw achternaam krijgt, moet zowel je als de moeder persoonlijk langskomen om toestemming te geven. Neem naast jouw paspoort ook jouw geboorteakte mee en een verklaring van de burgerlijke staat. 

Hoe kan ik een kind erkennen als de moeder en kind in het buitenland wonen?

Als partner kun je zowel persoonlijk als schriftelijk de erkenning aanvragen. De moeder en het kind hoeven dan niet aanwezig te zijn. Het kind heeft dan de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind uw achternaam krijgt, dan moeten zowel de moeder als u aanwezig zijn bij de aanvraag. Het kan ook aangevraagd worden met een door de notaris opgestelde authentieke volmacht.

Is het kind ouder dan 12 jaar, dan moet het kind aanwezig zijn bij de aanvraag om toestemming te geven. Of het kan aangevraagd worden met een door de notaris opgestelde authentieke volmacht.

Is het kind ouder dan 16 jaar, dan moet het kind aanwezig zijn bij de aanvraag om toestemming te geven, samen met u als erkenner.

 

Waar kan ik een kind erkennen dat in het buitenland wordt geboren?

Je kunt jouw kind laten erkennen in het buitenland. Informeer bij de lokale autoriteiten of zij een akte van erkenning kunnen opmaken. Bijvoorbeeld bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van dat land. 

Als je in Nederland woont, kun je het kind ook in Nederland erkennen. Hiervoor ga je naar de gemeente. Dat kan ook als je in het buitenland woont, maar wel de Nederlandse nationaliteit hebt. Je kunt ook iemand machtigen om dit voor je te doen. Dit doe je met een schriftelijke volmacht die een notaris heeft opgemaakt. Informeer bij notaris of de gemeente naar de werkwijze.

Wie staat er op de geboorteakte als de vader het kind niet erkend heeft?

Als je niet getrouwd bent en er heeft voor de geboorte geen erkenning van de ongeboren vrucht plaatsgevonden, dan is er bij de geboorte geen wettelijke vader. Op de geboorteakte wordt dan geen naam van de vader vermeld. 

Erken je het kind voor de geboorte? Dan heeft het kind op het moment van de geboorte wel een wettelijke vader. Op de geboorteakte wordt de naam van de vader vermeld.

Illustratie Almere skyline
Jouw reactie