Direct naar paginainhoud

Verhuizen vanuit het buitenland naar Almere

Als je vanuit het buitenland in Almere komt wonen, geef je dit binnen 5 werkdagen aan ons door. We vragen je om persoonlijk langs te komen in het stadhuis. Maak hiervoor online of telefonisch een afspraak. Verhuis je met meerdere personen vanuit het buitenland naar Almere? Neem dan iedereen mee naar jouw afspraak.

Meenemen naar jouw afspraak

  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een ander document waaruit je nationaliteit blijkt. Dit geldt voor alle identiteitsbewijzen (ook uit andere landen);
  • Een bewijs dat je een woonruimte hebt, zoals een huurcontract (bij een particulier huurcontract ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de eigenaar);
  • Het eigendomsbewijs of de verklaring van de hoofdbewoner van het pand en een (kopie van) een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner. De toestemming is per persoon nodig;
  • Als je in het buitenland geboren bent: een origineel afschrift van jouw geboorteakte voorzien van legalisaties of apostille. Kijk hiervoor op de pagina van de Rijksoverheid. Alleen documenten in de Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse taal hoeven geen vertaling door een beëdigd vertaler te hebben. De akten mogen niet zijn gelamineerd/geplastificeerd;
  • Heb je de nationaliteit van een land buiten de EU/EER of Zwitserland? Dan heb je ook een bewijs van rechtmatig verblijf nodig. Vraag dit aan bij de IND;
  • Als je uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht;
  • Eventueel andere akten zoals een huwelijks- of echtscheidingsakte, een akte van overlijden of de geboorteakte(n) van jouw kind(eren).
Illustratie Almere skyline
Jouw mening