Direct naar paginainhoud

Nieuwe buurten Oostkavels

In Almere Centrum worden nieuwe buurten gebouwd: de Oostkavels. Dit is het gebied vanaf het Weerwater, op de parkeerplaats naast het Flevoziekenhuis, tot aan het spoor langs de Stadswetering, Regisseurstraat en Hennepveld. Met veel woningen, voorzieningen, groen, plekken om te werken en te verblijven.

Hier komen woningen voor bewoners die graag in het centrum willen wonen: jongeren, starters, (jonge) gezinnen en ouderen. Er worden koop- en (sociale) huurwoningen gebouwd. Dichtbij de winkels, de voorzieningen, het station en het Weerwater. In buurten met een eigen karakter en sfeer. 

Dit zijn impressies van hoe het eventueel kan worden. De plannen staan nog niet vast.

Voorzieningen

Meer bewoners in het centrum vraagt om meer voorzieningen. Uitgangspunt is dat er op de Oostkavels voorzieningen komen die aanvullend zijn op wat er al is in het centrum. Zeker omdat er momenteel al leegstand is. Het gaat om voorzieningen die meer passen bij werken, zorg, etc.

Lees over de toekomstplannen voor het centrum van Almere.

Parkeren

Uitgangspunt is dat er voldoende parkeergelegenheid blijft voor bewoners, werknemers en bezoekers van het centrum. De Metropole- en Regisseurgarage verdwijnen, omdat hier woningen komen. Nieuwe en extra parkeervoorzieningen komen op andere plekken op de Oostkavels en als onderdeel van elk wooncomplex.

Er wordt in etappes gebouwd. Zo blijft tijdens werkzaamheden de overlast zo beperkt mogelijk en kunnen bezoekers blijven parkeren in het centrum.

In gesprek met Almeerders

Graag gaan we met Almeerders in gesprek. Met omwonenden, vastgoedeigenaren, ondernemers, woningzoekenden en andere belangstellenden. In het Informatie Centrum (Donjon 3-5) houden we regelmatig inloopbijeenkomsten. Ook stonden we met een stand op meerdere festivals en hebben we Hogeschool Windesheim bezocht, om te vragen wat jongeren belangrijk vinden. De enquête is door 607 Almeerders ingevuld. 

Op stadsgesprekken.almere.nl vind je data van bijeenkomsten en kun je reacties plaatsen.

Het proces

Met alle reacties worden de eerste ideeën aangescherpt. Deze worden in een ontwikkelvisie voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit doen we zorgvuldig en snel. De vraag naar woningen is immers groot. De Oostkavels bieden de kans om snelheid te maken.

De verwachting is dat in 2025 de eerste werkzaamheden kunnen starten.

Communicatie

De communicatie over de Oostkavels verloopt via informatiebijeenkomsten, bewonersbrieven, deze website, nieuwsbrieven, social media en de Stadhuis aan Huis-pagina's in Almere DEZE WEEK.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Almere Centrum? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening