Direct naar paginainhoud

Stationskwartier: Wisselweg

In het Stationskwartier aan de Wisselweg komen hoge woontorens. De Beurs, het leegstaande kantoorgebouw naast het station, is gesloopt. Er komen nieuwe woontorens.

De bouw kan pas starten als de vergunning hiervoor verleend is. Die wordt nu opgesteld.
Langs de Wisselweg en Spoordreef komen vijf woontorens met in totaal ongeveer 850 woningen, waaronder starters- en studentenwoningen. De gebouwen worden maximaal 120 meter hoog. Onder de gebouwen komt een parkeergarage. Op de begane grond komen ondersteunende voorzieningen, zoals kleine buurtwinkels, horeca en zorgvoorzieningen. Dit zorgt voor levendigheid in de stad waar het prettig wonen is.

De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Daarna start gefaseerd de bouw van de parkeergarage en de woontorens. De verwachting is dat in 2024 wordt begonnen met de eerste bouwwerkzaamheden.

Nieuwbouw op hoek Oreganoweg en Wisselweg

Voor het braakliggende terrein op de hoek van de Oreganoweg en Wisselweg is een plan gemaakt voor een nieuwe Lidl-supermarkt. Hierboven komen 75 tot 80 (koop)appartementen. Tegenover de supermarkt is ruimte voor een nieuw appartementencomplex. Het gaat op die plek om circa 65 appartementen, grotendeels in de categorie middel-dure huur. 

Om de bouw van de appartementen en de nieuwe supermarkt mogelijk te maken, start de gemeente nog dit jaar (2023) met een ontwerpbestemmingplan. De gemeenteraad heeft al in de zomer van 2021 de opdracht voor deze locatie vastgesteld. 

Noodopvang Oekraïners

Aan de Wisselweg wordt een tijdelijk onderkomen gebouwd dat vanaf het 2e kwartaal van 2024 onderdak biedt aan 60 tot 80 Oekraïense ontheemden. Er komen kamers waar 2, 3 of 4 personen kunnen verblijven. Gelijktijdig met de realisatie van de tijdelijke opvang denkt de gemeente ook na over woningbouw in het gebied naast de opvanglocatie. Als er gestart wordt met de bouw van deze woningen, dan wordt de tijdelijke opvang afgebroken.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening