Direct naar paginainhoud

Vol stroomnet

Het stroomnet in Flevoland is vol. Dat heet netcongestie. Er wordt meer van het elektriciteitsnet gevraagd dan het aankan. 

Ontstaan

Door de energietransitie is er minder vraag naar gas en andere fossiele brandstoffen en meer vraag naar elektriciteit. Denk bijvoorbeeld aan stroom voor warmtepompen en elektrisch rijden. Ook wordt er door onder andere zonnepanelen meer elektriciteit opgewekt. Die opgewekte energie moet ook over het stroomnet verplaatst worden. De energietransitie is sneller gegaan dan verwacht. De kabels van het stroomnet zijn hier nog niet op aangepast. 

Nieuwe aanvragen stroomaansluiting

Liander en TenneT beheren het stroomnet in Almere. Liander kan voorlopig kleinverbruikers zoals woningen, laadpalen en kleine bedrijven nog aansluiten. 

Om te voorkomen dat het net tegen haar grenzen aanloopt gaan Liander en TenneT de komende periode opnieuw in gesprek met zakelijke klanten op het netwerk van Liander. Doel is om flexibel vermogen te vinden om in ieder geval de nieuwbouw en verduurzaming van bestaande bouw mogelijk te maken tot 2026. Dit gebeurt alleen in het gebied dat stroom krijgt via onderstation Almere. Een onderstation zet de hoogspanning om naar stroom die je in huis kunt gebruiken. Zie de kaart om welk gebied het gaat of gebruik de straatlijsten per wijk. 

Wil je zeker weten of je een aansluiting of een verzwaring kunt aanvragen, kijk dan op mijnaansluiting.nl.

Almere Haven

 • Centrum Almere Haven
 • De Gouwen
 • De Grienden
 • De Hoven
 • De Laren
 • De Marken
 • De Meenten
 • De Steiger
 • De Velden
 • De Werven
 • De Wierden
 • Overgooi

Almere Stad

 • Centrum Almere Stad (deels)
 • Danswijk
 • Filmwijk
 • Hortus
 • Parkwijk
 • Randstad
 • Sallandsekant
 • Staatsliedenwijk (deels)
 • Tussen de Vaarten Noord (deels)
 • Tussen de Vaarten Zuid
 • Veluwsekant
 • Verzetswijk

Almere Buiten

 • Bloemenbuurt (deels)
 • Bouwmeesterbuurt (deels)
 • Faunabuurt
 • Indische Buurt (deels)
 • Landgoederenbuurt
 • Regenboogbuurt

Almere Hout

 • Oosterwold (deels, rondom Lidl)
 • Vogelhorst
   

Wachtlijst grootverbruikers

Grootgebruikers die een aanvraag hebben gedaan voor een nieuwe of zwaardere aansluiting komen op een wachtlijst. Het gaat om aanvragen die zijn gedaan na 17 november 2022 en groter zijn dan 3 x 80 ampère.

Liander kan pas vermogen voor bedrijven vrijgeven zodra TenneT het stroomnet heeft verzwaard. Dit probleem is waarschijnlijk pas in 2029 opgelost. 

Uitzondering voor woningbouw

Voor grootverbruikaansluitingen die nodig zijn voor wonen wordt een uitzondering gemaakt. Nieuwbouw van al geplande of vergunde appartementencomplexen krijgt van Liander gewoon een aansluiting. 

Zonnepanelen

Zonnepanelen kunnen nog gewoon geplaatst worden. De krapte op het elektriciteitsnet gaat vooral over het gebruiken van elektriciteit. Wel ziet Liander dat in het laagspanningsnetwerk (de kabels in de wijk) de spanning op kan lopen op hele zonnige dagen. Op zich geen probleem, want de omvormer van uw zonnepanelen schakelt dan vanzelf de zonnepanelen uit. Zodra de spanning in het netwerk weer daalt schakelen ze (als het goed is, stem af met uw installateur) vanzelf weer in. Zie ook de webpagina van Liander over teruglevering.

Warmtepompen

Voor warmtepompen is er nog genoeg vermogen. 

Laadpalen

Laadpaalaansluitingen op eigen terrein kunnen bijna altijd gewoon worden toegevoegd aan het netwerk. Bijvoorbeeld een 3 x 25 ampère aansluiting in geval van een woonhuis.

Bedrijven die laadpalen op het parkeerterrein willen plaatsen moet eerst uitzoeken of het gewenste extra transportvermogen al binnen de gecontracteerde transportcapaciteit van hun aansluiting past. Via mijn.liander.nl kun je dit bekijken. Past het vermogen er niet bij, dan kun je een contractwijziging aanvragen, ook via Liander. Helaas zal dat met de congestieproblemen in het elektriciteitsnetwerk op dit moment niet passen en kom je op de wachtlijst. Een installateur kan adviseren hoe met slim laden dit misschien toch binnen de beperkingen mogelijk is. Slim laden betekent minder snel laden als het netwerk zwaarder belast is en sneller laden als er op het elektriciteitsnetwerk meer ruimte is.

In de openbare ruimte blijven laadpalen voor kleinverbruik geplaatst worden. Aanvragen voor grootverbruik komen op de wachtlijst. Slim laden wordt (op termijn) de norm.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening